Bookmark and Share     English   

 Faldsled havn.

 

Indkaldelse til generalforsamling den 20 marts. kl 1930 i Svanninge sognegård Klik her 

Indkommet forslag fra Jens Lundahl. Klik her 

Havnens nye havnefoged og kioksens nye forpagterpar, Susanne og Bent. Bent er startet den 1. februar og kiosken vil åbne op til påske. 

     

Prisstigninger på langtidsleje gældende fra den 1. januar 2018. 

Bestyrelsen har valgt at hæve priserne for langtidsleje fra den 1. januar 2018. 
Dette sker da det svært at sælge pladser, da priserne for langtidsleje har været så lave, at nye bådejere med fordel, har kunnet langtidsleje til en væsentligt billigere pris end ved et indskud i en plads. Samtidig har bådejere der har langtidslejet været fritaget for kontingent, hvilket betyder at de ikke betaler til havnens drift.
Bestyrelsen har valgt at lægge sig op at priserne fra Faaborg og Assens havn.
Inderhavnen: Prisen stiger den 1. marts til 900 kr. pr. mdr. 
Bro 1 – 2: Stiger fra 700 kr. til 1400 kr. pr. mdr.
Bro 3: Fra 800 kr. til 1600 kr. pr. mdr.
Bro 4 -5: Stiger fra 900 til 2000 kr. pr. mdr.
Bro 6: Fra 1300 kr. til 2600 kr. pr. mdr.

Det samme gælder for vinteropbevaring på land, da bådejere søger imod Faldsled havn for at få opbevaret deres båd på land på grund af prisen. Her bliver prisstigningen fra 150 kr. til 500 kr. pr. mdr.
 
Aktiviteter i 2018 :
Onsdag den 7. marts kl.19.30.
Generalforsamling i Sejlklubben. Dette afvikles i fælleshuset på havnen.
Tirsdag den 20. marts 2018 kl 19.30.
Generalforsamling i Svanninge sognegård
Søndag den 15. april 
Sejlklubben har isætning af både for deres medlemmer.
(henvendelse derom skal ske til Anders Søndergaard )
Søndag den 10. juni kl. 10
Hjerteforeningen og Faaborg midtfyn komme afholder vandretur af 3 timers varighed, med afgang fra havnen kl.10.
Pladslejerne må påregne parkerede biler hvor bådene står til vinteropbevaring i det tidsrum.
Den 27 og 28 juni. 
Fjâllrâven afvikler der årlige vandretur til Tåsinge via øhavestien. Der skal begge dage påregnes en stor aktivitet på havnen.  
Den 20 juli kl. 20
Visens skib anløber igen Faldsled havn og giver koncert fra kl 20 - der vil blive opsat telt. HUSK at medtage en stol til at sidde på. 
Den 24 august kl 18
Året`s aflønningsfest for de medllemmer der løbende har erlagt frivillig arbejde på havnen.
 
Planlæg sommeren 2018 ved at leje en plads i Faldsled havn:
 

Faldsled havn har 19 ledige pladser til leje i varierende størrelse. Pladsstørrelserne i havnen er fra 6 til 15 m. i længde og fra 1,5 til 2,5 m. i dybde. Er en plads eksemplevis 13,4 l x 3,9 bred og 2,5 dyb er indskuddet på pladsen 71.858 kr. Penge som man får retur når man opsiger ens lejemål og pladsen igen er lejet ud- 

Ud over at et nyt medlem betaler et indskud på Kr. 550 pr. m3 vand, pladsen optager betaler man Kr. 1.950/år i årlig kontiegent som bruges til vedligeholdelse af havnen.

Man kan blandtander fra Faldsled havn sejle ud og ligge for svaj ved bøjer der er lagt ud til formålet ved Illumø. En hyggelig tur som man med lethed kan nå efter arbejdstiden. 

Pladsadministrator.

Erling Andersen, tlf. 4043 - 8467

 

Stemningsbilleder fra Faldsled havn.

 
 

Elforbrug: 

De medlemmer der ønsker deres stik i permanent hen over sommeren, kan ved at betale et engangsbeløb, på foreløbig 500 kr. få udleveret et mærke som man kan sætte på ens stik. Dog er betingelsen for dette, at stikket og kablet der anvendes skal være godkendt. 

Elbrug om vinteren når bådene står på land kan tilkøbes og afregnes for det faktiske forbrug via måler man får udleveret 
For dem der ikke tilkøber denne ordning gælder der fortsat den gl. regel om at man max. må lade i et døgn, og efter aftale med havnefogeden, som derefter tager stikket ud.
 
Transport til Faaborg 

Der går ikke faste busser indtil Faaborg by, hvorfor man kan bestille en telebus. Alle kan bestille en telebus. Man skal bestille 2 time før man ønsker at blive afhentet.
Bestilling skal ske til fynbus` bestillingscentral på tlf. 6311 - 2255             

 
 
 
  

Takster

Døgntakster 2018 - Preis pro Tag.
 

Bådlængder - Bootsläng.

Op til 10 meter(bis zu 10 meter)    

Kr. 110   Euro. 16

Op til 12 m. (bis zu 12 meter)

Kr 130   Euro 19

Op 14 m. (bis zu 14 meter) 

Kr. 150  Euro  21 

Op til 16 m. (bis zu 16 meter)
Kr. 170  Euro 24
Op til 18 m. (bis zu 18 meter)
Kr. 190  Euro 27
Over  18 meter ( ûber 18 meter)
kr. 210   Euro 30
 
Strømforbrug / Stromverbrauch: 
Kr. 10   Euro 1,50 
 

Strømforbrug / stromverbrauch for både over 18 meter

Kr. 20   Euro 3

 

Betaling kan kun ske med betalings/ kredit kort. MastekranAutocampere kan parkere på havnens areal efter anvisning fra havnefogden for

120 kr pr. døgn

Strømforbrug / Stromverbrauch:
Kr. 20 Euro 2.50

 
Betaling for ophold (havnepenge) foregår via automaten, der er placeret ved havnefoged kontoret. 

Havnepenge skal betales senest kl. 19:00. Efter kl. 19:00, senest 1 time efter ankomst. Der foretages daglig kontrol med havneafgift, og manglende betaling kan medføre dobbelt havneafgift. Havnemyndighedens anvisninger skal altid følges.
 
Rengøring :
Der gøres rent dagligt imellem kl. 11 -13.
I den periode er det ikke muligt at få et bad eller bruge fælleshuset. 
 
Brug for en mastekran?
Faldsled Havn tilbyder en række ydelser, som f.eks. mastekran, optagning/i-sætning fra mole mv. Se mere samt takster her
 
Langtidsleje
Ønsker du en fast plads i Faldsled Havn. Se mere her
  
Internetadgang på havnen. Klik her
 
Havnekiosken . klik her 
 
Fælleshuset. Klik her 
 
Tøjvask. Klik her 
 
Byt en bog. Klik her 
 
Indkøbsmuligheder: Klik her
 
Vedligeholdelsesplan frem til 2019: Klik Her 
 
Referater fra bestyrelsesmøder. Klik her 
 
 
 
Referat af mødet med Jordløse boldklub - kajakafdelingen: Klik her
 
Referat af samarbejdsmødet den 1. november 2016. Klik Her 
 

 

Samarbejdsaftale med beboerforeningen 2017:  klik her
 
Samarbejdsaftale med Jordløse boldklub, kajakafdeling - Klik her
 
Samarbejdsaftale med Sejlklubben - Klik her
 
Vedtægterne for havnen - klik her 
 
Affaldshåndtering plan samt modtagelse af affald:Klik her  
 
Formålet for foreningen " Faldsled havn" Klik her
 
     Vores hjertestarter hænger ved havnekontoret Når man åbner indtil selve hjertestarteren går en alarm i gang. Denne kan høres på det meste af havnens område, hvorfor der er god grund til, at være opmærksom, hvis alarmen pludselige lyder. Måske er der nogen der har brug for en hjælpende hånd. 
 
Klik her for at læse om, "Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne Land  "  
                             

Havnekontor

Havnekontoret:                                                                              Tlf. +45 21284960

E-mail:  faldsled.havn@gmail.com

Havnefoged Bent
 
Foreningen Faldsled Havn: 
Fiskerstræde 1,
5642 Millinge
 
 
Se havnen på De Gule Sider
 
Link til havnebestyrelsen
 
 

 

Besejling

Største skibe der kan besejle havnen
Ca.: 25m lang, 7m bred og 2½m i dybden.
 
Vigtigt:
Havnen bør kontaktes,hvis man vil anløbe havnen med skibe, der kræver mere plads end15 meter.
 
Klik på Vandstand og kabelbåker for mere information om disse forhold
Klik på Bådplads til salg, hvis du er interesseret i en fast plads i Faldsled Havn.

k

NYHED

                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com