Bookmark and Share     English   
                   Faldsled havn
 
 
  
 
Havnens førstehjælpstaske er i fælleshuset.
 
Havnens affaldshåndteringsplan er godkendt. Klik her for at læse den.
 
Ansættelse af havnefoged/ kioskforpagter:
Vi har valgt at genopslå stillingen, da der i ansøgningsfeltet kun var 2 relevante emner enten til begge stillingerne eller kun som havnefoged, hvilket er et spinkel grundlag, at træffe et valg ifh. til ansættelses af en ny havnefoged/ kioskforpagter. Stillingen bliver genopslået i december med ansøgningsfrist midt januar, således det gerne skulle kunne nå sig, at få mindst en ny havnefoged ansat inden 1 marts 2020, hvor der igen er liv på havnen.
 
Kære Medlemmer
Efter gentagende opfordringer fra I medlemmer om det var muligt, at der kan betales et engangsbeløb for strøm hen over vinteren, har vi besluttet, at De medlemmer der ønsker landstrøm tilkoblet permanent til deres båd når den står på land, kan dette ske ved betaling derfor i automaten, hvorfra man får et mærke som man kan sætte på ens stik / ledning. Prisen er 500 kr.

For dem der ikke tilkøber denne ordning gælder der fortsat den gl. regel om at man max. må lade i et døgn.
 
 Referat fra bestyrelsesmødet den 17. sep klik her
 
Aktiviteter på havnen i 2020. 
Fra onsdag den 1. juli til lørdag den 4. juli 2020:   
Fjâllrâven afvikler vandretur med start fra Faldsled havn. 
Der vil være en del trafik af store busser der deltagerne bliver kørt til og fra Faldsled havn i busser fra Svendborg.
Mandag den 13. juli 2020 kl. 20:
Visens skiber giver jubilæums koncert. Gratis adgang til koncerten - Der bliver sat telt op ved fælleshuset hvorfor man bare skal tage en stol med.  
 
Planlæg sommeren 2020 ved at leje en plads i Faldsled havn:

Faldsled havn har 18 ledige pladser til leje i varierende størrelse. Pladsstørrelserne i havnen er fra 6 til 15 m. i længde og fra 1,5 til 2,5 m. i dybde. Er en plads eksemplevis 13,4 l x 3,9 bred og 2,5 dyb er indskuddet på pladsen 71.858 kr. Penge som man får retur når man opsiger ens lejemål og pladsen igen er lejet ud-

Ud over at et nyt medlem betaler et indskud på Kr. 550 pr. m3 vand, pladsen optager betaler man Kr. 1.950/år i årlig kontiegent som bruges til vedligeholdelse af havnen.

Man kan blandtander fra Faldsled havn sejle ud og ligge for svaj ved bøjer der er lagt ud til formålet ved Illumø. En hyggelig tur som man med lethed kan nå efter arbejdstiden.

Følgende kontrakt indgåes ved køb af en plads: Se kontrakt klik her

Pladsadministrator.

Palle Knudsen Mobil nr.5379 - 0119 ( efter kl 16 )
 
Indkøbsmuligheder.
Indkøb ved Min Købmand i Haastrup.
Hvis man ønsker at blive hentet og kørt til Købmanden I Haastrup, skal man meddele dette inden kl 15 til Min Købmand på tlf.62681085 som står for transporten.
Kl. 17 kommer der en bus og henter gæstesejlere gratis og når man er færdig med at handle bliver man kørt retur til havnen af købmanden.
 
Transport til Faaborg :
Der går ikke faste busser indtil Faaborg by, hvorfor man kan bestille en telebus. Alle kan bestille en telebus. Man skal bestille 2 time før man ønsker at blive afhentet.
Bestilling skal ske til fynbus` bestillingscentral på tlf. 6311 - 2255
 
Elforbrug:
De medlemmer der ønsker deres stik i permanent hen over sommeren, skal betalingen derfor, på 500 kr.,ske via automaten, hvorfra man får et mærke som man kan sætte på ens stik. Dog er betingelsen for dette, at stikket og kablet der anvendes skal være godkendt.
Elbrug om vinteren når bådene står på land kan tilkøbes og afregnes enten for det faktiske forbrug via måler man får udleveret eller ved at betale et engangsbeløb på 500 kr for hele vinteren 
For dem der ikke tilkøber denne ordning gælder der fortsat den gl. regel om at man max. må lade i et døgn.
 
Ansvarsforsikring af ens båd/ jolle henlagt i Faldsled havn.
Bestyrelsen bliver desværre nød til at bede om, at alle medlemmerne sender Forsikringspolice samt kvittering for betalingen af forsikringen til bestyrelsen.
Det er et krav når man er pladslejere i havnen, at man mindst har en ansvarsforsikring på ens båd/ jolle således man er forsikret hvis man skader andres både i havnen. Dette overholdes desværre ikke af alle, hvorfor vi beder om at få police og kvittering tilsendt enten via ordinær post eller på mail.
Derudover skal Medlemmerne huske, at hver gang de har betalt for et nyt år, skal kvitteringen deraf også tilsendes bestyrelsen, da erfaringerne desværre viser at man kan undlade at nytegne ens forsikring. 
Bestyrelsen
 
Forretningsorden ( 2019) for bestyrelsesarbejdet: klik her
Persondataansvarlig for havnen: Klik her
Opbevaring af regnskab ( 2019): klik her
Opbevaring af nye og gl. kontrakter ( 2019):klik her
Persondataforordning med Foreningslet: Klik her
Persondataforordningen med Bricksite: klik her
Persondataforordning med Beas: Klik her

Oplysningspligt om rettigheder : Klik her 

Tilføjelser til kontrakter: Klik her

Stemningsbilleder fra Faldsled havn.

 
          
 
 
 
  
 

Takster

Døgntakster 2019/2020 Preis pro Tag.
 

Bådlængder - Bootsläng.

Op til 10 meter(bis zu 10 meter)    

Kr. 115   Euro. 16

Op til 12 m. (bis zu 12 meter)

Kr 135   Euro 19

Op 14 m. (bis zu 14 meter) 

Kr. 155  Euro  21 

Op til 16 m. (bis zu 16 meter)
Kr. 175  Euro 24
Op til 18 m. (bis zu 18 meter)
Kr. 195  Euro 27
Over  18 meter ( ûber 18 meter)
kr. 215  Euro 30
 
Strømforbrug / Stromverbrauch: 
Kr. 10   Euro 1,50 
 

Strømforbrug / stromverbrauch for både over 18 meter

Kr. 20   Euro 3

 

Betaling kan kun ske med betalings/ kredit kort. MastekranAutocampere kan parkere på havnens areal efter anvisning fra havnefogden for

125 kr pr. døgn

Strømforbrug / Stromverbrauch:
Kr. 20 Euro 2.50

 

Man kan ikke, på Faldsled havn, få tømt ens spildevandstank fra ens autocamper. Man må søge imod størrer havne for at få tømt ens tank.
Det absolut ikke tilladt at tømme ens tanke henover et kloakdæksel i vejen.
 
 
Betaling for ophold (havnepenge) foregår via automaten, der er placeret ved havnefoged kontoret. 

Havnepenge skal betales senest kl. 19:00. Efter kl. 19:00, senest 1 time efter ankomst. Der foretages daglig kontrol med havneafgift, og manglende betaling kan medføre dobbelt havneafgift. Havnemyndighedens anvisninger skal altid følges.
 
Rengøring :
I hverdagene gøres der rent fra kl. 9 - 11
Lørdag/ søndag imellem kl. 11 -13.
I den periode er det ikke muligt at få et bad eller bruge fælleshuset. 
 
Brug for en mastekran?
Faldsled Havn tilbyder en række ydelser, som f.eks. mastekran, optagning/i-sætning fra mole mv. Se mere samt takster her
 
Langtidsleje
Ønsker du en fast plads i Faldsled Havn. Se mere her
  
Internetadgang på havnen. Klik her
 
Havnekiosken . klik her 
 
Fælleshuset. Klik her 
 
Tøjvask. Klik her 
 
Byt en bog. Klik her 
 
Indkøbsmuligheder: Klik her
 
Vedligeholdelsesplan frem til 2019: klik her
 
Referater fra bestyrelsesmøder. Klik her
 
 
 
Referat af mødet med Jordløse boldklub - kajakafdelingen: Klik her
 
Referat af samarbejdsmødet den 1. november 2016. Klik Her 
 

 

Samarbejdsaftale med beboerforeningen 2017:  klik her
 
Samarbejdsaftale med Jordløse boldklub, kajakafdeling - Klik her
 
Samarbejdsaftale med Sejlklubben - Klik her
 
Vedtægterne for havnen - klik her 
 
Affaldshåndtering plan samt modtagelse af affald: Klik her 
 
Formålet for foreningen " Faldsled havn" Klik her
 
     Vores hjertestarter hænger ved havnekontoret Når man åbner indtil selve hjertestarteren går en alarm i gang. Denne kan høres på det meste af havnens område, hvorfor der er god grund til, at være opmærksom, hvis alarmen pludselige lyder. Måske er der nogen der har brug for en hjælpende hånd. 
 
Klik her for at læse om, "Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne Land  "  
                             

Havnekontor

Havnekontoret:

Havnefoged kan tilkaldes ved problemer. 

                                                                         

Telefonnummer +45 21284960

Telefontid: fra kl. 7 - 12 og igen fra kl. 16 til 19
  
 
E-mail: faldsled.havn@gmail.com
 
Foreningen Faldsled Havn: 
Fiskerstræde 1,
5642 Millinge
CVR. NR 71914011
 
 
Se havnen på De Gule Sider
 
Link til havnebestyrelsen
 
 

 

Besejling

Største skibe der kan besejle havnen
Ca.: 25m lang, 7m bred og 2½m i dybden.
 
Vigtigt:
Havnen bør kontaktes,hvis man vil anløbe havnen med skibe, der kræver mere plads end15 meter.
 
Klik på Vandstand og kabelbåker for mere information om disse forhold
Klik på Bådplads til salg, hvis du er interesseret i en fast plads i Faldsled Havn.

k

NYHED

                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com