Bookmark and Share     English   

  Faldsled havn: 

Husk der afvilkes Generalforsamling i Svanninge sognegård den 26 marts kl. 19.30

VIGTIGT.
Til alle medlemmerne.
For at imødegå en lignede situation som den der opstod ved den sidste generalforsamling, hvor et vedtægtsændringsforslag ikke blev behandlet, har bestyrelsen besluttet, at fremadrettet skal alle ændringsforslag indrykkes i den lokale ugeavis sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det er den eneste måde, at ALLE der har et ” medlemskab” i havnen er orienteret om, at der er stillet et ændringsforslag der skal behandles på den førstkommende generalforsamling.
Forslag om vedtægtsændringer skal fremadrettet være bestyrelsen i hænde inden den 1. februar hvis man som medlem vil sikre at det bliver indrykket i ugeavisen samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 6. november 2018 . Klik her 
 
Ny vedligeholdelsesplan. Klik her 
 
Ansvarsforsikring af ens båd/ jolle henlagt i Faldsled havn.
Bestyrelsen bliver desværre nød til at bede om, at alle medlemmerne sender Forsikringspolice samt kvittering for betalingen af forsikringen til bestyrelsen.
Det er et krav når man er pladslejere i havnen, at man mindst har en ansvarsforsikring på ens båd/ jolle således man er forsikret hvis man skader andres både i havnen. Dette overholdes desværre ikke af alle, hvorfor vi beder om at få police og kvittering tilsendt enten via ordinær post eller på mail. Man kan også kontakte havnefogeden og bede ham tage en kopi af begge dele.
Derudover skal Medlemmerne huske, at hver gang de har betalt for et nyt år, skal kvitteringen deraf også tilsendes bestyrelsen, da erfaringen desværre viser, at der er en mulighed for at et tidligere forsikret medlemmer, kan undlade at nytegne forsikringen for et nyt år.
Overstående er administrativt en kæmpe opgave hvorfor vi håber på at medlemmerne er behjælpelige med at tilsende os de nødvendige oplysninger.
Tillid er godt, dog har det vist sig at kontrol desværre indimellem er bedre for at sikre alle medlemmerne.
Bestyrelsen beklager det besvær dette giver medlemmerne, men det er desværre nødvendigt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
Forretningsorden for bestyrelsesarbejdet: Klik Her 
Persondataansvarlig for havnen: Klik her
Opbevaring af regnskab: Klik her 
Opbevaring af nye og gl. kontrakter: Klik her
Persondataforordning med Foreningslet: Klik her 
Persondataforordningen med Bricksite: klik her 
Persondataforordning med Beas: Klik her
Oplysningspligt om rettigheder : Klik her 
Tilføjelse til kontrakter: Klik her 

 

Aktiviteter i 2019.

Tirsdag den 26. marts:

Generalforsamling i Svanninge sognegård kl. 1930
 
 Planlæg sommeren 2019 ved at leje en plads i Faldsled havn:
 

Faldsled havn har 16 ledige pladser til leje i varierende størrelse. Pladsstørrelserne i havnen er fra 6 til 15 m. i længde og fra 1,5 til 2,5 m. i dybde. Er en plads eksemplevis 13,4 l x 3,9 bred og 2,5 dyb er indskuddet på pladsen 71.858 kr. Penge som man får retur når man opsiger ens lejemål og pladsen igen er lejet ud- 

Ud over at et nyt medlem betaler et indskud på Kr. 550 pr. m3 vand, pladsen optager betaler man Kr. 1.950/år i årlig kontiegent som bruges til vedligeholdelse af havnen.

Man kan blandtander fra Faldsled havn sejle ud og ligge for svaj ved bøjer der er lagt ud til formålet ved Illumø. En hyggelig tur som man med lethed kan nå efter arbejdstiden. 

Formand og Pladsadministrator.

Erling Andersen, tlf. 4043 - 8467

Stemningsbilleder fra Faldsled havn.

 
 

Elforbrug: 

De medlemmer der ønsker deres stik i permanent hen over sommeren, kan ved at betale et engangsbeløb, på foreløbig 500 kr. få udleveret et mærke som man kan sætte på ens stik. Dog er betingelsen for dette, at stikket og kablet der anvendes skal være godkendt. 

Elbrug om vinteren når bådene står på land kan tilkøbes og afregnes for det faktiske forbrug via måler man får udleveret 
For dem der ikke tilkøber denne ordning gælder der fortsat den gl. regel om at man max. må lade i et døgn, og efter aftale med havnefogeden, som derefter tager stikket ud.
 
Transport til Faaborg 

Der går ikke faste busser indtil Faaborg by, hvorfor man kan bestille en telebus. Alle kan bestille en telebus. Man skal bestille 2 time før man ønsker at blive afhentet.
Bestilling skal ske til fynbus` bestillingscentral på tlf. 6311 - 2255             

 
 
 
  

Takster

Døgntakster 2019 - Preis pro Tag.
 

Bådlængder - Bootsläng.

Op til 10 meter(bis zu 10 meter)    

Kr. 115   Euro. 16

Op til 12 m. (bis zu 12 meter)

Kr 135   Euro 19

Op 14 m. (bis zu 14 meter) 

Kr. 155  Euro  21 

Op til 16 m. (bis zu 16 meter)
Kr. 175  Euro 24
Op til 18 m. (bis zu 18 meter)
Kr. 195  Euro 27
Over  18 meter ( ûber 18 meter)
kr. 215  Euro 30
 
Strømforbrug / Stromverbrauch: 
Kr. 10   Euro 1,50 
 

Strømforbrug / stromverbrauch for både over 18 meter

Kr. 20   Euro 3

 

Betaling kan kun ske med betalings/ kredit kort. MastekranAutocampere kan parkere på havnens areal efter anvisning fra havnefogden for

125 kr pr. døgn

Strømforbrug / Stromverbrauch:
Kr. 20 Euro 2.50

 
Betaling for ophold (havnepenge) foregår via automaten, der er placeret ved havnefoged kontoret. 

Havnepenge skal betales senest kl. 19:00. Efter kl. 19:00, senest 1 time efter ankomst. Der foretages daglig kontrol med havneafgift, og manglende betaling kan medføre dobbelt havneafgift. Havnemyndighedens anvisninger skal altid følges.
 
Rengøring :
I hverdagene gøres der rent fra kl. 9 - 11
Lørdag/ søndag imellem kl. 11 -13.
I den periode er det ikke muligt at få et bad eller bruge fælleshuset. 
 
Brug for en mastekran?
Faldsled Havn tilbyder en række ydelser, som f.eks. mastekran, optagning/i-sætning fra mole mv. Se mere samt takster her
 
Langtidsleje
Ønsker du en fast plads i Faldsled Havn. Se mere her
  
Internetadgang på havnen. Klik her
 
Havnekiosken . klik her 
 
Fælleshuset. Klik her 
 
Tøjvask. Klik her 
 
Byt en bog. Klik her 
 
Indkøbsmuligheder: Klik her
 
Vedligeholdelsesplan frem til 2019: Klik Her 
 
Referater fra bestyrelsesmøder. Klik her 
 
 
 
Referat af mødet med Jordløse boldklub - kajakafdelingen: Klik her
 
Referat af samarbejdsmødet den 1. november 2016. Klik Her 
 

 

Samarbejdsaftale med beboerforeningen 2017:  klik her
 
Samarbejdsaftale med Jordløse boldklub, kajakafdeling - Klik her
 
Samarbejdsaftale med Sejlklubben - Klik her
 
Vedtægterne for havnen - klik her 
 
Affaldshåndtering plan samt modtagelse af affald:Klik her  
 
Formålet for foreningen " Faldsled havn" Klik her
 
     Vores hjertestarter hænger ved havnekontoret Når man åbner indtil selve hjertestarteren går en alarm i gang. Denne kan høres på det meste af havnens område, hvorfor der er god grund til, at være opmærksom, hvis alarmen pludselige lyder. Måske er der nogen der har brug for en hjælpende hånd. 
 
Klik her for at læse om, "Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne Land  "  
                             

Havnekontor

Havnekontoret:                                                                             

Tlf. +45 21284960

Sms skal sendes til : 2326 - 1107

 

Havnefoged Bent Ullerlund
Træffes imellem 9 -11 
 
Ønsker man at tilkøbe el eller har brug for anden hjælp kan dette fåes ved henvendelse i Grillen. 
 
E-mail: faldsled.havn@gmail.com
 
Foreningen Faldsled Havn: 
Fiskerstræde 1,
5642 Millinge
CVR. NR 71914011
 
 
Se havnen på De Gule Sider
 
Link til havnebestyrelsen
 
 

 

Besejling

Største skibe der kan besejle havnen
Ca.: 25m lang, 7m bred og 2½m i dybden.
 
Vigtigt:
Havnen bør kontaktes,hvis man vil anløbe havnen med skibe, der kræver mere plads end15 meter.
 
Klik på Vandstand og kabelbåker for mere information om disse forhold
Klik på Bådplads til salg, hvis du er interesseret i en fast plads i Faldsled Havn.

k

NYHED

                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com