Bookmark and Share     English   
                   Faldsled Havn
 
 
 
 Referat Bestyrelsesmøder 2021

3 Februar Klik HER 

 24 Feburar KLIK HER

 17 marts 2021 KLIK HER

 19 april 2021 KLIK HER

 Referat Juli 2021 KLIK HER
Referat Maj 2021 KLIK HER
Referat Juni 2021 Klik her 
Referat september 2021 Klik her 
Referat november 2021 klik her
  
Referat Bestyrelses møder 2022
 
Referat  Jar 2022 Klik her 
Referat  feb 2022 Klik her 
Generalforsamling 2021klik her 
Referat generalforsamling 2021 .Klik her 
Regnskab 2020-2021 Klik her 
 
 
Afgørelse vedr ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Faaborg-Midtfyn Kommune. klik her 
 
Transport til Faaborg :
Der går ikke faste busser indtil Faaborg by, hvorfor man kan bestille en telebus. Alle kan bestille en telebus. Man skal bestille 2 time før man ønsker at blive afhentet.
Bestilling skal ske til fynbus` bestillingscentral på tlf. 6311 - 2255
 
Elforbrug om sommeren:
De medlemmer der ønsker deres stik i permanent hen over sommeren, skal betalingen derfor, på 500 kr.,ske via automaten, hvorfra man får et mærke som man kan sætte på ens stik. Dog er betingelsen for dette, at stikket og kablet der anvendes skal være godkendt.
Elbrug om vinteren når bådene står på land kan tilkøbes og afregnes enten for det faktiske forbrug via måler man får udleveret eller ved at betale et engangsbeløb på 500 kr for hele vinteren 
For dem der ikke tilkøber denne ordning gælder der fortsat den gl. regel om at man max. må lade i et døgn.
 
Elforbrug på land , vinter:
Efter gentagende opfordringer fra I medlemmer om det var muligt, at der kan betales et engangsbeløb for strøm hen over vinteren, har vi besluttet, at De medlemmer der ønsker landstrøm tilkoblet permanent til deres båd når den står på land, kan dette ske ved betaling derfor i automaten, hvorfra man får et mærke som man kan sætte på ens stik / ledning. Prisen er 500 kr. men inkluderer ikke opvarmning af ens båd med elapperater.
For dem der ikke tilkøber denne ordning gælder der fortsat den gl. regel om at man max. må lade i et til to døgn. Husk at informere om at I har stik i i forbindelse med opladning.
 
 
Ansvarsforsikring af ens båd/ jolle henlagt i Faldsled havn.
Bestyrelsen bliver desværre nød til at bede om, at alle medlemmerne sender Forsikringspolice samt kvittering for betalingen af forsikringen til bestyrelsen.
Det er et krav når man er pladslejere i havnen, at man mindst har en ansvarsforsikring på ens båd/ jolle således man er forsikret hvis man skader andres både i havnen. Dette overholdes desværre ikke af alle, hvorfor vi beder om at få police og kvittering tilsendt enten via ordinær post eller på mail.
Derudover skal Medlemmerne huske, at hver gang de har betalt for et nyt år, skal kvitteringen deraf også tilsendes bestyrelsen, da erfaringerne desværre viser at man kan undlade at nytegne ens forsikring. 
Bestyrelsen
 
Forretningsorden ( 2020)
Persondataansvarlig for havnen: 
Opbevaring af regnskab ( 2020): 
Opbevaring af nye og gl. kontrakter ( 2020):
Persondataforordning med Foreningslet: Klik her
Persondataforordningen med Bricksite: klik her
Persondataforordning med Beas: Klik her

Oplysningspligt om rettigheder

Tilføjelser til kontrakter: Klik her
Databehandler aftale med Palle Knudsen: 
Databehandler aftale med Havnefoged Leila Hansen: 
Databehandler aftale med Anette Poulsen : 
Databehandler aftale med Helle Melgaard: 

Stemningsbilleder fra Faldsled havn.

 
        
 

Takster

Døgntakster 2020 Preis pro Tag.
 

Bådlængder - Bootsläng.

Op til 10 meter(bis zu 10 meter)    

Kr. 135   Euro. 16,70

Op til 12 m. (bis zu 12 meter)

Kr 155   Euro 19,50

Op 14 m. (bis zu 14 meter) 

Kr. 175  Euro  22,10 

Op til 16 m. (bis zu 16 meter)
Kr. 195  Euro 24
Op til 18 m. (bis zu 18 meter)
Kr. 215 Euro 27,50
Over  18 meter ( ûber 18 meter)
kr. 245  Euro 31,45
 
Strømforbrug / Stromverbrauch både op til 18 meter: 
Kr. 20   Euro 3 
 

Strømforbrug / stromverbrauch for både over 18 meter

Kr. 50   Euro 6,69

 

Betaling kan kun ske med betalings/ kredit kort. MastekranAutocampere kan parkere på havnens areal efter anvisning fra havnefogden for

125 kr pr. døgn /Euro 16,73

Strømforbrug / Stromverbrauch:
Kr. 30 Euro 4

 

Man kan ikke, på Faldsled havn, få tømt ens spildevandstank fra ens autocamper. Man må søge imod størrer havne for at få tømt ens tank.
Det absolut ikke tilladt at tømme ens tanke henover et kloakdæksel i vejen.
 
 
Betaling for ophold (havnepenge) foregår via automaten, der er placeret ved havnefoged kontoret. 

Havnepenge skal betales senest kl. 19:00. Efter kl. 19:00, senest 1 time efter ankomst. Der foretages daglig kontrol med havneafgift, og manglende betaling kan medføre dobbelt havneafgift. Havnemyndighedens anvisninger skal altid følges.
 
Rengøring :
I hverdagene gøres der rent fra kl. 9 - 11
Lørdag/ søndag imellem kl. 11 -13.
 
 
Brug for en mastekran?
Faldsled Havn tilbyder en række ydelser, som f.eks. mastekran, optagning/i-sætning fra mole mv. Se mere samt takster her
 
Langtidsleje
Ønsker du en fast plads i Faldsled Havn. Se mere her
  
Internetadgang på havnen. Klik her
 
Havnekiosken. klik her
 
Fælleshuset. Klik her 
 
Tøjvask. Klik her 
 
Byt en bog. Klik her 
 
Indkøbsmuligheder: Klik her
 
Vedligeholdelsesplan frem til 2019: klik her
 
 
 
 
Referat af mødet med Jordløse boldklub - kajakafdelingen: Klik her
 
Referat af samarbejdsmødet den 1. november 2016. Klik Her 
 

 

Samarbejdsaftale med beboerforeningen 2017:  klik her
 
Samarbejdsaftale med Jordløse boldklub, kajakafdeling - Klik her
 
Samarbejdsaftale med Sejlklubben - Klik her
 
Vedtægterne for havnen - klik her 
 
Affaldshåndtering plan samt modtagelse af affald: Klik her 
 
Formålet for foreningen " Faldsled havn" Klik her
 
Vores hjertestarter hænger ved havnekontoret Når man åbner indtil selve hjertestarteren går en alarm i gang. Denne kan høres på det meste af havnens område, hvorfor der er god grund til, at være opmærksom, hvis alarmen pludselige lyder. Måske er der nogen der har brug for en hjælpende hånd. 
 
Klik her for at læse om, "Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne Land  "  
 

Havnekontor

 

Havnefoged: Leila Hansen 
Har kontortid dagligt fra den 1 maj fra kl. 8 - 10 på havnen.
 

Træffes ellers på: 

Telefon: +45 21284960 

E-mail: faldsledhavnefoged@gmail.com
 
Foreningen Faldsled Havn: 
Fiskerstræde 1,
5642 Millinge
CVR. NR 71914011
 
 
Se havnen på De Gule Sider
 
Link til havnebestyrelsen
 

Besejling

Største skibe der kan besejle havnen
Ca.: 25m lang, 7m bred og 2½m i dybden.
 
Vigtigt:
Havnen bør kontaktes,hvis man vil anløbe havnen med skibe, der kræver mere plads end15 meter.
 
Klik på Vandstand og kabelbåker for mere information om disse forhold
Klik på Bådplads til salg, hvis du er interesseret i en fast plads i Faldsled Havn 
 
Kort over Havnen - KLIK HER

 

 

 

 

 

 

 
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com