Bookmark and Share     English   

Bestyrelsen

      Bestyrelsen for Faldsled Havn

  

Formand: Erling Andersen 

Ansvarsområde: Pladsadministrator 

Mobil nr. 4043 - 8467
email: erlinghavn@stofanet.dk 

 

Næstformand: Palle Knudsen

Ansvarområder: Vedligeholdelse af automaten og andre tekniske dele af havne anlægget 

 ( Mangler foto)

Drift og vedligholdelses ansvarlig: Leif Hemsen.

Ansvarsområde: Havne anlægget og vedligeholdelse deraf. 

  
 

Kasserer Helle Melgaard.

Ansvarsområde: Regnskab og kontingentopkrævning.

 
 

Sekretær: Bente Madsen 

Ansvarsområde: Referater, vedligeholdelse af hjemmeside, vedligeholdelse af medlemslisten i foreningslet, Facebook, opdatering af automaten ifh. til varegrupper og priser og andre relevante hjemmesider. 

 

Mail til bestyrelsen skal sendes på: faldsled.havn@gmail.com 
 
 
 
 
Havnefoged: Bent Ullerlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com