Bookmark and Share     English   

Bestyrelsen

      Forretningsudvalget for Faldsled Havn

 

 

Formand / næstformand og pladsadministrator:  Palle Knudsen

Ansvarområder: Drift og vedligholdelses ansvarlig samt Vedligeholdelse af automaten og andre tekniske dele af havne anlægget 

  
 
 

Kasserer Helle Melgaard.

Ansvarsområde: Regnskab og kontingentopkrævning.

 
 
 

Sekretær: Bente Madsen 

Ansvarsområde: Referater, vedligeholdelse af hjemmeside, vedligeholdelse af medlemslisten i foreningslet, Facebook, opdatering af automaten ifh. til varegrupper og priser og andre relevante hjemmesider. 

 

Mail til bestyrelsen skal sendes på: faldsled.havn@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com