Bookmark and Share     English   

Bestyrelsen

      Bestyrelsen for Faldsled Havn
 

 

Bestyrelsessammensætning den 20. april 2020


Formand.
Søren Rasmussen.  

 

Sekretær.

Mogens Jordt . 


Drift og vedligeholdelses ansvarlig / pladsadministrator: 

Palle Knudsen.
Ud over ansvaret for drift og vedligehold af havnen, varetage Vedligeholdelsen af automaten og andre tekniske dele af havne anlægget.

 

Kasserer / sekretær. 

Helle Melgaard.

Ansvarsområde: Regnskab og kontingentopkrævning.

 
Kommunikationsanvarlig. 
 
 Brian Pedersen 
 

 

Mail til bestyrelsen skal sendes på: faldsled.havn@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com