Bookmark and Share     English   

Bestyrelsen

      Bestyrelsen for Faldsled Havn
 

 

Formand
Bente Madsen.

Ansvarsopråder: vedligeholdelse af hjemmeside, vedligeholdelse af medlemslisten i foreningslet, Facebook, opdatering af automaten ifh. til varegrupper og priser og andre relevante hjemmesider


Næstformand.
Søren Rasmussen.
Primære arbejdsområder som koordinator / bindeled til diverse foreninger der er brugere af havnen.
Pladsadministrator ifh. til den administrative del, i samarbejde med Palle Knudsen.


Drift og vedligeholdelses ansvarlig / pladsadministrator:
Palle Knudsen.
Ud over ansvaret for drift og vedligehold af havnen, varetage Vedligeholdelsen af automaten og andre tekniske dele af havne anlægget.

Palle Knudsen står for fremvisning / anvisning af pladser der er til salg/ til mdr. Leje. 


Kasserer / sekretær.
Helle Melgaard.

Ansvarsområde: Regnskab og kontingentopkrævning.

Indkaldelse til bestyrelsesmødet samt udfærdigelse af referater fra bestyrelsesmøderne. 
 
Kommunikationsanvarlig. 
Stine Mjaaland.

Bestyrelsen er valgt den 4. juni 2019

Mail til bestyrelsen skal sendes på: faldsled.havn@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com