Bookmark and Share     English   

Bestyrelsen

      Bestyrelsen for Faldsled Havn
 

 

Bestyrelsessammensætning den 20. april 2020


Formand.
Søren Rasmussen.


Drift og vedligeholdelses ansvarlig / pladsadministrator: 

Palle Knudsen.
Ud over ansvaret for drift og vedligehold af havnen, varetage Vedligeholdelsen af automaten og andre tekniske dele af havne anlægget.

 

Kasserer / sekretær. 

Helle Melgaard.

Ansvarsområde: Regnskab og kontingentopkrævning.

Indkaldelse til bestyrelsesmødet samt udfærdigelse af referater fra bestyrelsesmøderne. 
 
Kommunikationsanvarlig. 
Stine Mjaaland.
 
Menig Bestyrelsesmedlem klar til at løse ad hoc opgaver 
Kasper Boe Rasmussen 

 

Mail til bestyrelsen skal sendes på: faldsled.havn@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com