Bookmark and Share     English   

Årsberetning 2010

Bestyrelsens beretning for året 2010.

Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Ernst Jørgensen - kan forsamlingen acceptere dette valg, eller er der andre kandidater til stede i forsamlingen, som ønsker dette hverv.

Ernst Jørgensen er valgt som dirigent – hvorfor Ernst har ordet.

Havnen har i 2010 mistet to medlemmer.
Gunnar Kristensen tabte kampen til ALS: Gunnar var et kendt og en velanset person på havnen, som bla. andet sad i havnens bestyrelsen fra 92 til 97. Der ud over har Gunnar igennem årene været en aktiv del af sejlklubbens bestyrelse. Gunnar elskede at sejle og det sociale på havnen hvor han var en velkendt person.

Bodil Solgaard døde en al for tidlig alder, da hun tabte kampen imod en kræftsygdom.

Æret være Deres minde.

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

År 2010 blev rent sejlermæssigt et fornuftigt år.
Havnen nåede at få besøg af 946 gæstesejlere i 2010 i mod 956 i 2009 , hvilket ligger tæt det budgetterede - derudover har der været 44 måneds / vinterlejer i forhold til 84 i 2009.og 17 vinterlejer og der er solgt 20 årskort til slæbestedet

30 medlemmer fra kajakklubben under Jordløse Boldklub har betalt 150 kr. plus moms pr. medlem for at bruge havnen.

Følgende vedligeholdelser og aktiviteter er afviklet på og i havnen i 2010.

Årets fokuspunkt i bestyrelsen har naturligvis været salget af nye pladser, der er for nuværende 5 ledige pladser på bro 6.

Der er søgt mange fonde vedr. midler til bygning af et nyt hus ved det nye areal.

I alle ansøgninger er det økonomiske grundlag frivilligt arbejdskraft – hvilket er fastsat til en værdi på ca. 400.000 kr.

I opgangstider har dette altid været et godt argumentet – men her i krisetiderne – er tilbagemeldingen fra 5 fonde, at vi skal erlægge en plan for medfinansieringen i kolde kontanter.

Bestyrelsen har drøftet, om det var muligt at bede medlemmerne om eks. et bidrag på 1000 kr. for at få en startkapital - hvilket bestyrelsen har valgt ikke at bede om. Bent Hesby fra sejlklubben har informeret om, at sejlklubben vil gå ind aktivt at søge fonde på linje med bestyrelsen og at sejlklubben eks. ved at erlægge husleje kan sikre finansieringen af et nyt hus – Et evt. samarbejdsudvalg bestående af folk fra kajakklubben, sejlklubben og havnen kam måske optimere arbejdet med at skabe bedre rammer for alle.

Der er lavet en affaldsplan, som er godkendt af Faaborg Kommune samt miljøministeriet. Denne er ophængt i skabene rundt omkring på pladsen.

Havnens hjemmeside er kommet op at stå – www.faldsledhavn.dk – en velbesøgt side – med over 6700 besøgende på mindre end et år.

Derudover er det lykkes at få hjemmesiden frem på side 1, når man googler med søgeordet Faldsled Havn, eller ledige bådpladser.

Hjemmesiden er pt. ved at blive oversat til tysk, hvilket påtænkes færdig inden sejlersæsonen starter

 

I vanlig stil og i samarbejdet med beboerforeningen blev der igen i 2010 afviklet havnefest problemfrit på havnens areal.

Poul og Ernst har stået for den daglige drift og vedligeholdelse af havnen – og med hjælp fra Gitte, der har gjort rent. Dette er sket til bestyrelsens store tilfredshed.

Samarbejdsaftalerne er derfor indgået igen for 2011 med tak for indsatsen i 2010.

Opgaver der er løst i 2010
Der har været arbejdet med reetablering af havnen, bla. opretning af pæle, der er skadet på grund af isen.

Der er påbegyndt ændringer ved enden af bro 5 - som giver to store pladser

Fundamentet til flagstangen er nyt og der er indkøbt en ny flagstang på forsikringens regning.

Der er lagt nyt tag på (gl. havnekontoret) og mastestativet har fået et par ny pæle.

Der er foreløbig konstateret behov for løsning af flg. anlægsarbejder:

  • Forlængelse af bro 5, hvilket færdiggøres inden sejlersæsonen starter
  • Ny belysningsmast på enden af molen ved bro 5
  • Udbedring af afviserværk ved enden af bro 4
  • Udbedring af bro ved slæbested.

Som en ringe tak, vil alle, der har deltaget deri, blive inviteret til spisning i fælleshuset. Bestyrelsen håber, at alle involverede vil møde op.

Fortsat brug for medlemmernes velvillighed
Som alle kan se på indkaldelsen til denne generalforsamling har vi fortsat brug for alle medlemmers velvillighed i opgaveløsningen på havnens område.

Er man ikke i løbet af året blevet kontaktet af Ernst i forbindelse med tildeling af arbejdsopgaver, skal man endelig kontakte Ernst på tlf. 21 92 79 45, såfremt man kan afse tid til at give en hånd med.

Kan man afse tid til at give en hånd med på havnen, vil vi gerne venligst anmode om, at I udfylder vedlagte tilmeldingsblanket, som afleveres til havnefogden eller bestyrelsen. Alle gamle tilmeldingsblanketter er annulleret.

Takststigning for gæstesejlere
Der er sket en takststigning for gæstesejlere - den første takst er fra 0 - 10 imod 0 - 9 meter koster 110 kr. og fra 10 - 12 130 kr.

Velkomstpjece
Der er lavet en velkomstpjece til nye medlemmer – det er første udgave – denne er lagt ud på hjemmesiden.

Tove/ Poul har valgt at stoppe med at drive kiosken.
Bestyrelsen vil gerne medgive dem en stor tak for indsatsen, da det har været en fornøjelse at have dem som bestyrer af kiosken.

Det er aftalt at den nye forpagter vil præsentere sig her i dag – hvilket vi ser frem til under evt.

Poul fortsætter som havnefoged i 2011. Der skal lyde en stor tak for indsatsen i 2010.

Ja, det var vist ordene for denne gang.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com