Bookmark and Share     English   

Årsberetning 2011

Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Ernst Jørgensen - kan forsamlingen acceptere dette valg, eller er der andre kandidater til stede i forsamlingen, som ønsker dette hverv.

Ernst Jørgensen er valgt som dirigent – hvorfor Ernst har ordet.

Havnen har i 2011 mistet atter et medlem.
Arne, også kendt som bageren, tabte desværre kampen til canceren. Arne og Alice var velkendte personer på havnen, og som altid var parat til at give en hjælpende hånd. Vi vil huske Arne, let til bens og ej nervøs for at indtage selv de højeste master, og som altid kom på havnen med kage 

                                           Æret være Arnes minde.

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

År 2011 blev rent sejlermæssigt et ringe år, hvor vi oplevede, at flere gæstesejlere var blæst inde i flere dage.
Havnen nåede dog at få besøg af 880 gæstesejlere i 2011 imod 946 i 2010, hvilket er under det budgetterede, - der har dog heldigvis været 80 månedsleje i forhold til 44 i 2010, hvilket pyntet og 13 vinterlejer og 2 års leje – samt 13 årskort til slæbestedet   
 

30 medlemmer fra kajakklubben under Jordløse Boldklub har betalt 150 kr. plus moms pr. medlem for at bruge havnen.

Følgende vedligeholdelser og aktiviteter er afviklet på og i havnen i 2011.

Der er opsat en trådløs router til Internettet, som kan bruges i fælleshuset. Der har været en del kritik af, at dækningsområdet ikke omfatter havnens bådpladser, men dette kan ikke imødekommes af økonomiske grunde.

Der har været afholdt møde mellem repræsentanter for Faldsled Havn og repræsentanter for kajakbestyrelsen under Jordløse Boldklub torsdag den 10.marts 2011. Her blev en kontingent stigning aftalt fra 150 kr. til 175 kr. pr. medlem. Der ud over var der et ønske fra kajakforeningen om adgang til foreningshuset til brug for omklædning, hvilket blev imødekommet i perioderne indtil 15. maj og efter 1. september, idet pladslejernes og gæstesejleres anvendelse i disse perioder er begrænset.

Der har ligeledes været afholdt møde med Faaborg/ Midtfyn kommune vedr. nedlukningen af containerpladsen. Fra 2013 skal havnen til at betale for at bortskaffe affald. Dette beløber sig ca. 25.000kr., som havnen får i meromkostninger fra 2013.  Kommunen har ikke tidligere betalt leje til havnen, men kompenseret i form af bortskaffelsen af affaldet, hvorfor dette har været udgiftsneutralt i mange år.  Her i 2012 udlignes udgiften ligeledes, på samme facon på grund af opsigelsesvarsel.

Trygfonden gav desværre et afslag på en hjertestarter på havnens områder – men havnen er heldig, at et medlem har tilkendegivet at vedkommende vil give havnen en, hvis der kom afslag

Der har været afholdt møder med en gruppe borgere, der arbejder på at få etableret en dagligvarebutik. Dette håber bestyrelsen lykkes, da vores gæster i den grad mangler en butik at handle i, når de som i 2011 er blæst inde i flere dage i havnen.

I vanlig stil og i samarbejdet med beboerforeningen blev der igen i 2011 afviklet havnefest problemfrit på havnens areal.

Poul og Ernst har stået for den daglige drift og vedligeholdelse af havnen – og med hjælp fra Gitte, der har gjort rent. Dette er sket til bestyrelsens store tilfredshed. Samarbejdsaftalerne er derfor indgået igen for 2012 med tak for indsatsen i 2011.

Opgaver der er løst i 2011

Bro 5 er forlænget.

Nyt olieskab er indkøbt, installeret og malet.

Der er søgt Faaborg kommune om tilladelse til opsætning af en stander og salg af dieselolie på havnens område. Kaj har gjort et stort arbejde i den forbindelse ved at søge informationer ved bla. Oles olie i Ringe, derom.

Ansøgningen til Faaborg/ Midtfyn kommune har i forlængelse deraf krævet en ansøgning om landzonetilladelse som er afsendt.

Der er malet rækværk flere steder på havnens område

 

Der er foreløbig konstateret behov for løsning af flg. anlægsarbejder:

  • Kompresserhuset skal renoveres.
  • Mastestativet skal udbygges.
  • Afviserværket ved bunkerbroen skal laves. .
  • Udbedring af bolværk for enden af bro 4   

Der er Fortsat brug for medlemmernes velvillighed og som en ringe tak, vil alle, der giver en hånd med på havnen igen blive inviteret til spisning i fælleshuset. Bestyrelsen håber, at alle involverede vil møde op.

Poul fortsætter som havnefoged i 2012. Der skal lyde en stor tak for indsatsen i 2011.

Ernst har valgt at træde ud af bestyrelsen, hvorfor Kaj indtræder i stedet for i bestyrelsen 

Fra den samlede bestyrelse skal der lyde en stor tak til dig Ernst for din indsats i den tid, du har siddet i bestyrelsen. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Heldigvis fortsætter du med din gøren og laden på havnen – hvilket vi alle er trygge ved 

Og til dig Kaj, velkommen til.

Det var ordene for denne gang.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com