Bookmark and Share     English   

Årsberetning 2013

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.

År 2013 blev rent sejlermæssigt et godt år. Der var rigtigt mange gæster i juli mdr. på grund af det fine vejr. Flere dage var besøgstallet oppe over de 25, hvilket er rigtigt mange for vores lille havn.
Havnen nåede at få besøg af 864 gæstesejlere i 2013, hvilket jo er et væsentligt bedre besøgstal end de 786 i 2012  - Der har været 82 månedslejer i 2013 imod 144 månedsleje 2012    

30 medlemmer fra kajakklubben under Jordløse Boldklub har betalt 175 kr. plus moms pr. medlem for at bruge havnen.

Følgende vedligeholdelser og aktiviteter er afviklet på og i havnen i 2013.

 • Der er lavet en ny kajakbro -  af indkøbt brugt flydebro fra Sønderjylland.
 • Bygget et nyt mastestativ.
 • Sejlklubbens optimistjoller er blevet omplaceret bag containerplads, efter aftale med sejlklubben og pladsen renoveret.
 • Gangbroen fra land til bro 3, er nyrenoveret.
 • Fendere ved Illums anløbsplads er fornyet.
 • Der er fjernet store sten fra havnebassinet ved mastekranen. 
 • Alle havnens huse er malet.
 • Der er lavet pæle med nr. til vinterpladserne på land.
 • Der er opsat nye skilte med færdsel på molen forbudt på både Dansk –Tysk-Engelsk. ( for at sikre havnen imod evt. retskrav)
 • Manglende tovværk under broerne er etableret samt der er opsat flere stiger med reflekser.
 • Og så har vi haft den store pengepung fremme for at indkøbe en ny plæneklipper.
 • Fælleshuset er inventarmæssigt blevet optimeret med hjælp fra Misser

     (tusind tak for hjælpen)

 • Havnens arkiv er blevet gennemgået og sat i system og henstår nu ved Poul, såfremt der er behov for at finde gamle dokumenter frem.   

Poul og Kaj har i samarbejdet stået for den daglige drift og vedligeholdelse af havnen.

Der er foreløbig konstateret behov for løsning af flg. anlægsarbejder:

 • Udskiftning med planker efter behov, særlig bro 5 presser sig på da sømmene konstant popper op. (Indtil dette er bragt i orden, skal I ikke gå på broerne uden fodtøj) – ellers medbring gerne en hammer og giv gerne de vildfarende søm et slag, tak
 • Fendere mellem Illum og Vigø pladsen bør udskiftes.
 • Toiletforhold til kioskens ansatte, Ved at overdrage det der nu er det offentlige toilet til kiosken   
 • Etablering af nyt offentligt toilet i samarbejde med kommunen. ( Dette er ikke helt uden problemer, da der ikke findes dokumenter på, at kommunen har et ” offentligt toilet” på havnens område.

Året 2013 blev det første år med en fuldtidsansat havnefoged. Beslutningen om at ansætte Poul, har bestyrelsen på ingen måder fortrudt.  Havnen har aldrig før fremstået så flot og godt vedligeholdt.  Tusind tak til dig Poul for en kæmpe indsats – men pas nu lidt bedre på dig selv i 2014.  Og kære medlemmer, fordi vi har en fuldtidsansat havnefoged betyder det ikke at Poul skal stå til rådighed, døgnet rundt, vel.

Håstrup SPAR har igen i 2013 venligst hentet gæstesejlere på havnen og kørt dem tilbage efter endt handle tur i butikken – et tiltag som Bestyrelsen håber fortsætter igen i år, da det var et fantastisk tilbud, som gæstesejlerne har været dybt imponeret over.

Landstrøm om sommeren:

 

Rigtigt mange af medlemmerne er flinke til at tage deres landstrøm fra når de forlader deres båd om sommeren.

Men på trods af at vi flere gange har anmodet om at ingen fastlæggere ikke bør have permanent elstik - forbindelse til bådene, når de ikke selv er til stede på havnen, sker det fortsat, at mange både har landstrøm. Bestyrelsen håber, at der kan udvises en bredere forståelse for, at det er uhensigtsmæssigt af mange grunde, ikke at tage landsstrømmen fra, når man forlader sit skib.

Kode til fælleshuset/ toiletter:

Det må desværre konstateres, at der blandt havnens medlemmer er nogle, som mangler forståelse for, at havnens adgangskoder ikke må udleveres til andre. Vi vil bede om, at der henvises til det offentlig toilet, men kan dette ikke afhjælpe problemer fordi en gæstesejler som i den grad har behov for adgang til toiletter, låser man selvfølgelige. SELV op for dem, men man giver dem ikke koden. Denne udleveres af havnefogden alene, da det er en af måderne at sikre at havnen får penge af de brugere der anløber havnen.  Havnen er ikke filantropisk fortagende, men en forretning, hvor der skal tjenes penge for at vi kan afholde vores udgifter. 

I vanlig stil og i samarbejdet med beboerforeningen blev der igen i 2013 afviklet byfest problemfrit på havnens areal.

Overordnet har bestyrelsen valgt at optimere samarbejdet med diverse interesseorganisationer der anvender havnen til deres formål, i 2014.
Bestyrelsen vil derfor fremadrettet afholde møder med alle, ved sæsonens start og afslutning, med start i foråret 2014, hvor der vil blive indgået nye samarbejdsaftaler med de respektive brugere/ klubber.

Pladssalg:

Ventelisten er lig andre havnes, historisk kort, hvilket medfører en længere ventetid for salg af pladser end vi en vandt til. 

Manglende brug af ens plads:  

Bestyrelsen håber altid at havnen kan tjene eventuelle tabt på gyngerne ind på karrusellerne ved at fremleje pladser, hvor pladsejere ikke har deres båd ilagt. Så kære medlemmer, ilægger I ikke jeres båd i en sæson, så fortæl venligst det til Poul, så han måske kan fremleje jeres plads. Med øget fleksibilitet fra begges sider, kan vi komme bedre den krise der stadig hersker.    

Kiosken:   

I 2013 lærte vi Anne og Ib Christensen at kende som forpagter af kiosken. Et bekendtskab, som vi håber, at vi kan komme til at pleje i mange år frem.

Tusind tak for indsatsen i 2013 og ikke mindst den fleksibilitet i har udvist til stor gavn for havnens faste brugere og gæstesejlere.

Der er fortsat brug for medlemmernes velvillighed til at løse små opgaver på havnen og betalingen for en indsatsen, er stadig ” lønudbetaling” i fælleshuset, en gang årligt.

Elektronisk kommunikation fremadrettet:

En stor tak til de Ca. 100 medlemmer har oplyst deres mailadresser, således de fremadrettet vil modtage al post elektronisk fra havnen.

Vi håber at de sidste 100 også vil tilmelde sig elektronisk, da der er mange penge at spare og mange arbejdstimer mindre, ved at bestyrelsen kan bruge denne kommunikationsform.

I 2013 fik havnen ligeledes sin egen Face book profil. En side hvor der er livlig aktivitet, hvorved vi håber at kendskabet til Faldsled havn bliver spredt landet over. Den samme aktivitet ses på havnens hjemmeside, som bliver besøgt af rigtigt mange, hvorfor vi allerede har runde over 18.300 besøgene på siden.

Afslutningsvis vil bestyrelsen ønsker alle medlemmerne en god sejlersæson med masser af solskinstimer og passende vindstyrke.

Det var ordene for denne gang.

 

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com