Bookmark and Share     English   

Driftsregnskab 2010

 

FORENINGEN FALDSLED HAVN 

DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN

 

01.01.2010 - 31.12.2010

 
 

Realiseret 2010

Budget 2010

Budget 2011

INDTÆGTER

     
       

Kontingent

172.760

173.000

173.000

Gæsteleje

123.880

130.000

140.000

Poletter / årskort til slæbested

16.295

15.000

15.000

Venteliste

2.040

3.000

3.000

Salg af klubstandere

592

0

0

Renteindtægt

564

0

0

Sponsor indtægter

2.616

0

0

Tilskud & kioskleje

51.334

51.334

52.278

       

INDTÆGTER I ALT

370.081

372.334

383.278

       

UDGIFTER

     
       

El

45.969

50.000

82.000

Ejendomsskat

4.363

4.363

4.358

Bygninger & område-drift

19.830

55.000

25.000

Havneanlæg-drift

88.589

40.000

45.000

Vand

16.965

11.000

17.000

Drift af havn

120.801

121.000

125.000

Administration & bestyrelsesudgifter

34.589

30.000

35.000

Forsikringer

16.519

15.464

21.000

Renteudgift

341

3.000

0

       

UDGIFTER I ALT

347.966

329.827

354.358

       

ÅRETS DRIFTSRESULTAT

22.115

42.507

28.920

 

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com