Bookmark and Share     English   

Driftsregnskab 2011

 

FORENINGEN FALDSLED HAVN

 

DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN

01.01.2011 - 31.12.2011

INDTÆGTER                   Realiseret         Budget 2011         Budget 2012

Kontingent

173.280

173.000

183.000

Gæsteleje

148.272

140.000

140.000

Poletter / årskort til slæbested

15.554

15.000

15.000

Venteliste

960

3.000

1.000

Salg af klubstandere

720

0

0

Renteindtægt

1.121

0

0

Diverse indtægter

9.000

0

4.500

Tilskud & kioskleje

52.278

52.278

53.076

INDTÆGTER I ALT

401.185

383.278

396.576

UDGIFTER

El

84.025

82.000

84.000

Ejendomsskat

4.358

4.358

4.358

Bygninger & område-drift

38.429

25.000

30.000

Havneanlæg-drift

40.227

45.000

50.000

Vand

13.114

17.000

14.000

Drift af havn

121.057

125.000

125.000

Administration & bestyrelsesudgifter

37.730

35.000

35.000

Forsikringer

18.114

21.000

23.600

Renteudgift

0

UDGIFTER I ALT

357.054

354.358

365.958

ÅRETS DRIFTSRESULTAT

44.131

28.920

30.618

 

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com