Bookmark and Share     English   

Havneudvidelsen

Faldsled Havn udvidede i 2008 med 25 bådpladser.

En udvidelse til 1,8 mio kroner

Generalforsamlingen i 2008 tog en vigtig, men nødvendig beslutning omkring udvidelse af Faldsled Havn, for at undgå massive udgifter til uddybning. Udvidelsen gav samtidig mulighed for at sikrer plads til de større både, som der kommer flere og flere af.

 mere følger.....

 
Se også diasshow over hele byggeperioden: Klik her eller i venstre side
Før
Øverst: Før udvidelsen   I midten: Fra indvidelsen   Nederst: det færdige resultat

indvidelsen

færdige resultat
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com