Bookmark and Share     English   

Horsehoved

Nedenstående beskrivelse er venligst stillet til rådighed af Poul Henrik Harritz. Se mere på  www.sydforfyn.dk

Horsehoved

Den lave, men dog op til 4 m høje Horsehoved ligger mellem de to større øer, Illumø og Vigø, og du kan vade mellem alle tre øer. Horsehoved er ubeboet, 600 meter lang og op til 75 meter bred. Kystlængden er 1,3 kilometer. Det er en moræneø, der vender nordøst - sydvest, og på de to lange kyster findes der småskrænter med lidt tjørn og træbevoksning.  

Ellers er øen strandeng og strandoverdrev der afgræsses.

Det har den ikke altid været. I 1974 blev hele mollevitten pløjet op og tilsået med græs og kløver. Det ødelagde en del af den naturligt forekommende flora. 

 

Fugle

På Horsehoved er en pæn havternekoloni, men ellers er der ikke mange fugle. Pudsigt nok kan tårnfalken finde på at yngle i en af buskene - i få meters højde - men her er heller ingen fjender i form af ræve eller mårer.

 

Botanik

Der er blandt andet fundet tjørn, hyld, rynket rose, rejnfan, stedmoder, mælkebøtte, kløver, kornet stenbræk, strandskræppe, sandkryb, vejbred, liden storkenæb, brændenælde og gåsepotentil på Horsehoved. Øen er af stor botanisk betydning.   

 

Ejer, adgang og ophold

En københavnsk direktør ejer øen. Han bruger den ikke til noget. Der er en del færdsel på øen, hvad der også er lovligt. Det er uklogt at bevæge sig ind i havternekolonien i perioden 1.4. - 1.7., så det bør du undgå.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com