Bookmark and Share     English   

Indkaldelse til generalforsamling

Foreningen Faldsled Havn.

Indkaldelse til Generalforsamling.
I henhold til vedtægternes § 5 indkalder bestyrelsen herved til ordinær generalforsamling.

Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.30 i Svanninge Sognegård.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab for året 2015.
4. Bestyrelsens budgetforslag for året 2016 samt årlig kontingent for 2016.
5. Valg til bestyrelse:
På valg er:
Bente Madsen modtager genvalg.
Hans Vinberg modtager genvalg.
Bent Andersen modtager ikke genvalg.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt.

Husk at medbringe dokumentation for medlemskabet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com