Bookmark and Share     English   

referat - bestyrelsemøde den 17. sep 2019

 
Referat af bestyrelsesmøde i Faldsled Havn

Dato: 17-09-2019 kl. 19.
Sted: Havnehuset, Faldsled Havn.
Deltagere: Bente Madsen, Stine Mjaaland, Søren Rasmussen, Palle Knudsen og Helle Melgaard.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst godkendt med følgende tilføjelser:
Vedr. pkt. 3: Bestyrelsen har valgt Lindpro til etablering af yderligere el-kapacitet, da de har mange års erfaring vedrørende el-arbejde på havnen. Der er ligeledes indgået en ordning, hvor ”kabeltrækning” og andet kan foregå via frivillige medlemmer. Dette medfører en væsentlig reduktion i prisen.
 
Vedr. pkt. 10: Det præciseres, at ”Reglementet” blot opdateres i ordlyden og indholdet ændres ikke.

2. Genforhandling med Premier Is i forhold til forpagtning af havnekiosken.
Indeværende aftale gælder til 31-12-2020.
Da en aftale med en ny havnefoged vil være gældende i 2 år, skal der tages stilling til en genforhandling med Premier Is.
Fordele og ulemper blev diskuteret, og det blev besluttet at genforhandle frem til 31-12-2025.

3. Annoncering af kombineret havnefogedstilling og kioskforpagter.
Der annonceres i samarbejde med Premier Is via en fælles stillingsannonce. Stine reviderer tidligere oplæg.
Kandidater skal sende ansøgningen til Faldsled Havn, som videresender til Premier Is.
Annoncen lægges på / og deles på Facebook i 14 dage.
Giver dette ikke tilfredsstillende resultat, bliver der annonceret i lokale medier.

4. Eventuelt.
Samarbejdet med havnens interesseorganisationer blev diskuteret.


Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com