Bookmark and Share     English   

referat - bestyrelsemøde den 25. juni 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Faldsled Havn


Dato: 25-06-2019 kl. 20.
Sted: Havnehuset.
Deltagere: Bente Madsen, Stine Mjaaland, Søren Rasmussen, Palle Knudsen og Helle Melgaard.


Dagsorden:

1. Referat fra sidst godkendt. Da der til den ekstraordinære generalforsamling ikke var afstemning om, hvem af de 2 nye bestyrelsesmedlemmer, der sidder for 1 år og for 2 år, blev bestyrelsen indbyrdes enige om, at Søren sidder for 2 år og Stine for 1 år.

2. Økonomi.
23 medlemmer mangler at betale kontingent, betalingsfristen var 17-06-2019. Det opfordres kraftigt til, at medlemmerne betaler rettidigt, da der bruges rigtig meget tid på efterfølgende at rykke.
Havnens indestående pr. dags dato er udleveret til bestyrelsen.
Pt. følger vi budgettet. Opdateret budget sendes til bestyrelsesmedlemmer, når halvårsregnskabet er afsluttet.
Sejlklubbens sponsorat på 50.000 kr. til mastekranen er overført til havnens konto.

3. Affaldsplan: Er godkendt.

4. Aflønningsfest for frivllige: Fredag den 13-09-2019 kl. 18.

5. Nye aftaler i forhold til persondataforordninger til underskrift. Suppleanter og revisorer indkaldes til underskrift af samme.

6. Gennemgang af arbejdsopgaver og ansvarsområder, der pt. løses af bestyrelsen. Opgaver er uddelt og diskuteres yderligere ved et senere møde.

7. Flydebro: Falsled Kro har sammen med Jordløse Kajakklub forsøgsmæssigt udlagt en forlængelse af flydebroen i en 3 måneders periode.

Gæster til Falsled Kro entréer pr. vandflyver fra København 3 gange om ugen. Den første ankomst til Falsled Kro er den 1. juli, hvor der serveres et glas vin eller champagne.

Bestyrelsen bakker op om dette projekt.

8. Ekstra rengøring. På grund af den øgede tilgang af gæstesejlere/autocampere er vi nødsaget til at rengøre baderummene 2 gange i højsæsonen.

9. Lokalplan: Faaborg-Midtfyn Kommune indkalder til møde i oktober i forhold til havnens ønsker til havneområdet de næste 50 år. Bestyrelsen afholder møde i september, hvor dagsordenen alene er lokalplan.

10. Legeplads: Havnen har fået afslag fra 2 fonde. Vi søger igen i 2020.

11. Havnefoged 2019: Varetages af Stine og Bente i fællesskab.

12. Optaget/fri skilte, når medlemmer kommer retur: Da vi ikke har en fast havnefoged pt, opfordres medlemmerne til selv at sørge for at vende skilte fra grøn til rød, når turen går hjemover til havnen.

13. Eventuelt.
o Det er et problem, at mange pladsejere ikke har påmonteret skiltet ”Faldsled Havn 2019” på bådene efter flere opfordringer. Bestyrelsen opfordrer igen til at montere skiltene, da det er en uvurderlig stor hjælp for nuværende og fremtidige havnefogeder.
o Blandingsbatterier skiftes på alle baderum.
o Der skal laves en servicetelefonliste.
o Foreninglet: Forespørg om medlemmerne selv kan ændre informationer, såsom uploade kvittering for forsikring, telefonnumre etc.
o Tak til Tom Kjøller, som har sponseret til en ny rem til mastekranen samt stativ til slanger ved det kemiske toilet.
o Tak til Ib og Ruth, som har sponsoreret en gasgrill til fælleshuset.
o Byfest: Søren og Palle mødes den 26-06-2019 kl. 17 med Steen Thorvaldsen i forhold til afvikling af byfesten.
o Der undersøges en morgenbrødsordning til gæstesejlere og medlemmer i samarbejde med Faldsled Kro.
o Der indhentes tilbud til en ny hjemmeside.
o Brug af havnens Facebook blev diskuteret.
o Der indkaldes til det årlige samarbejdsmøde med Sejlklubben, Kajakklubben og Falsled Kro.


Referant: Helle Melgaard 
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com