Bookmark and Share     English   

referat - bestyrelsemøde den 28. september

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger.

2. Havnefoged, forlængelse af kontrakt.
Drøftedes.

3. Evalueringsmøde/ fremlæggelse af ny kontrakt med Poul.
Hans og Kaj deltager for bestyrelsen.

4. Indkøb af værktøj/trailer med mere, for at sikre den daglige drift.
Inventarliste skal færdiggøres. Havnen skal selv have det værktøj og materiel, der anvendes af Havnefoged og hjælpere. For stort materiel kan der dog gøres undtagelse og betales for leje. Aktuelt betaler Havnen for udbedring af den anvendte trailer og indkøber en ny.

5. Det offentlige toilet.
Afventer stadig kommunens stillingtagen.

6. Møde med sejlklubben.
Havnen repræsenteres af Bente, Hans og Bent og det forudsættes, at Sejlklubben repræsenteres af mere end 1 person.

7. Møde med kajakklubben.
Mødet afholdes 29-09.

8. Kontrakt med Polar Is.
Forpagtningsafgift og åbningstider for kiosken drøftedes.

9. Regnskab og budget.
Resultatet tegner til at blive i rimelig overensstemmelse med det budgetterede.

10. Pladssalg.
Situationen er stort set uændret.

11. Anlæg og vedligeholdelse.
Intet aktuelt.

12. Eventuelt.
Der var enighed om at indkøbe elektriske håndtørerer til at erstatte papir.

Ref. Bent Andersen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com