Bookmark and Share     English   

Referat - Bestyrelsesmøde - juni 2011

Bestyrelsesmøde torsdag den 9. juni 2011.

Referat.

 1. Referat fra sidste møde.
  Godkendtes.

 2. Budget og regnskab.
  Ingen bemærkninger.

 3. Anlæg.
  Forlængelsen af bro 5 er ca. 90% fuldført. Nye Olieskabe er indkøbt, installeret og malet.
  Kajak/ optimistbro trænger til reparation. Kajakklubben sørger for midlertidig udbedring.
  Der søges anskaffet dørkplade til endelig løsning af forbindelsen mellem den faste og den bevægelige bro.

 4. Pladssalg.
  Intet nyt vedr. bro 6. Generelt er ventelisten væsentligt reduceret.

 5. Spisning for ”de frivillige”.
  Arrangementet gennemføres fredag den 17. juni kl.18.00 i Foreningshuset.
  Ernst bestiller maden, Hans sørger for drikkevarer, Bente sørger for engangsservice og telt over verandaen. Bestyrelsen møder kl. 17.

 6. Kiosk.
  Problemerne med den manglende dankortterminal og lukketiderne drøftedes.
  Hans taler med forpagteren.

 7. Hjertestarter.
  Der er sendt en ny ansøgning til Trygfonden. Havnen kan formentlig forvente at få et positivt svar, når ansøgningen behandles i september. I givet fald forventes ligeledes tilbud om et kursus for flere personer.

 8. Kompressor.
  Det aftaltes, at Ernst og Poul sørger for, at der gennemføres et teknisk eftersyn af kompressoren og en kritisk gennemgang af luftslangerne inden næste vinter.

 9. Eventuelt.
  En ny mundtlig henvendelse fra en pladslejer på bro 6 angående måger blev vendt. Det besluttedes ensstemmigt, at det er bestyrelsens endelige beslutning, at den ikke vil foretage sig noget vedr. det påpegede problem.

Ref. Bent Andersen.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com