Bookmark and Share     English   

Referat - Bestyrelsesmøde - Marts 2011

Bestyrelsesmøde 2010/2011-7, tirsdag den 8. marts 2011.

Referat.

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet.

Mødet gennemførtes uden forudgående dagsorden og i forbindelse med bestyrelsens arbejde med udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.

1. Regnskab og budget.

  • I forbindelse med en gennemgang foretoges enkelte ændringer i budgetforslaget.

2. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.

  • Formandens forslag til beretning blev gennemgået og der foretoges enkelte ændringer.

3. Kajakklubben.

  • Efter anmodning fra klubben holdes et møde torsdag den 10. marts, hvor Havnen repræsenteres af Hans og Bent.
  • Der var enighed om at tillade, at klubben i perioderne indtil 15. maj og efter 1. september bruger foreningshuset til omklædning.
  • Der var ligeledes enighed om, at foretage en prisregulering af klubbens betaling for anvendelsen af havnen.

Ref. Bent Andersen.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com