Bookmark and Share     English   

Referat - Bestyrelsesmøde - Oktober 2011

Bestyrelsesmøde tirsdag den 4. okt. 2011.

Referat.

1. Referat fra sidste møde.

Godkendtes.

2. Budget og regnskab.

Ingen bemærkninger.

3. Pladssalg.

Der er opstået to ledige pladser i Inderhavnen. Ellers intet nyt.

4. Anlæg.

Forlængelsen af bro 5 er færdig. Afviserværket på enden af bro 4 skal repareres. Den nederste del afskæres.

5. Bestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaverne på Havnen.

Drøftedes.

Kassereren opdaterer og samskriver arbejdsbeskrivelse og checkliste for Havnefogeden.

6. Eventuelt.

Forslag fra et medlem om dieselanlæg på Havnen drøftedes. Overvejelser herom er aktualiseret af den generelle indførelse af miljødiesel, der kan give problemer i bådmotorer.

Formanden undersøger mulige tidspunkter for den ordinære generalforsamling i uge 14 i 2012.

Ref. Bent Andersen.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com