Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde 12 oktober 2012

        Punkt 1. Ansættelse af havnefoged.

Ud af de 40 ansøgere, har 6 været indkaldt til samtale, som har været afviklet over to dage på Faldsled Vandrerhjem.

Hans, Bent og Kaj har siddet i ansættelsesudvalget og har afviklet samtalerne i uge 41.

Konklusionen af samtalerne blev at der var tre relevante emner ud af de 6, heriblandt nuværende havnefoged.

En samlet bestyrelse har valgt at indgå aftale med Poul Jørgensen om et fortsat samarbejde fra den 1, januar 2013.

Dette begrundet med at det samlet, økonomisk, administrativt og funktionelt var det bedste alternativ.

Bente sender afslag til de ansøgere der ikke har været til samtale. Hans kontakter alle dem der har været til samtale

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com