Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde 21 april 2015

Alle medlemmer og havnefogeden deltog.
 
Referat:

1. Bestyrelsens konstituering.
Formand Bente Madsen
Næstformand og pladsansvarlig Hans Vinberg
Kasserer Helle Melgaard
Drift og vedligeholdelse Kaj Hansen
Sekretær Bent Andersen

2. Annoncering af ledige bådpladser på hjemmesiden og fb.
Annoncering sker uden prisangivelse.

3. Det nye medlemssystem/opkrævningssystem.
Drøftedes. Bente er tovholder med hensyn til nye pladslejere, der først optages på medlemslisten, når kontrakten er underskrevet og indskud/pladsleje er betalt. Havnefogeden holdes orienteret.

4. Bestyrelsens politik vedr. bytning af bådplads.
De tidligere vedtagne regler fastholdes.

5. Parkering af autocampere.
Drøftedes. Takster aftaltes. Parkeringen kan ske efter nærmere aftale med havnefogeden

6. Eventuelt.
Et møde med beboerforeningen vedr. byfest omtaltes.
Div. vedligeholdelsesarbejder omtaltes.
Fest for de frivillige arbejdere afholdes fredag den 19. juni kl.18.


Ref. Bent Andersen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com