Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde 24 februar 2015


Bestyrelsesmøde 2014-2015-5, tirsdag den 24.februar 2015 kl. 16.15 på Metalpres.
 
Referat:
1. Referat fra sidste møde.
Godkendtes.
 
2. Regnskab for 2014.
Godkendtes.

3. Generalforsamling den 24. marts 2014.

a. Bestyrelsens beretning drøftedes.

b. Budget for 2015 og årligt kontingent blev udarbejdet, idet nuværende kontingent foreslås fastholdt.

c. Valg til bestyrelse og revision. Der foreslås genvalg.

d. Ordstyrer. Ernst Jørgensen har indvilget i at lade sig foreslå.

e. Der er indkommet forslag om at tillade, at autocampere overnatter på havnen.

Det vedtoges at tillade et begrænset antal (ca. 6) mod betaling.
Ordensreglerne ændres tilsvarende.


Ref. Bent Andersen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com