Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde 7. juni

Til stede var: Kaj Hansen, Hans Vinberg og Bente Madsen

Punkt 1. Planlægning af medhjælperfesten.

Pt. Er der 33 tilmeldt til festen, plus minus manglende tilbagemeldinger. Derfor sættes teltet op på samme måde som sidste år, således at maden kan stilles op udenfor.

Arbejdsopgaverne blev fordelt imellem bestyrelsesmedlemmerne og Hans sender Mail til de to bestyrelsesmedlemmer der var forhindret i at møde.

Det blev aftalt at bestyrelsen møder ind kl. 17 den 15. juni.

Punkt 2. Rengøring:

Der er problemer med at rengøringen ikke sker i det tidsrum som er annonceret på hjemmesiden, hvorfor Bente sender dem en mail.

Det blev aftalt at Poul sætter rammer op på toiletterne og i fælleshuset hvori rengøringen oplyser hvornår De sidst har gjort rent, således alle kan se dette. Bente laver dokumentet der skal bruges dertil.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com