Bookmark and Share     English   

Referat - Bestyrelsesmøde April 2012

Referat af Bestyrelsesmøde 2012/2013-1,
                         tirsdag den 3. april 2011.
 
Alle medlemmer mødte. Havnefogeden deltog fra dagsordenens punkt 3.
 
1. Bestyrelsens konstituering.
Formand: Bente Madsen.
Næstformand og pladsadministration: Hans Vinberg.
Kasserer: Helle Melgaard.
Drift og vedligeholdelse: Kaj Hansen.
Sekretær: Bent Andersen.

 
2. Budget og regnskab.
Intet at bemærke.

3. Anlæg.
De sidste mangler ved bro5's forlængelse er udført.
Reparationen af afviserværk på enden af bro 4 er udført.
Farvandsafmærkning er lagt ud. Der er ingen ændring af positionerne i forhold til 2010.
Pælebeslag til afværgeplanker ved bunkerbro er under udførelse og forventes færdige kort efter påske, hvorefter planker kan monteres.
Bro 3 – 6 er rengjort og smurt. Kaj og Poul samarbejder om at fjerne både, så bro 1 og 2 ligeledes kan blive ordnet.
Bord-bænke er ved at blive klargjort og sat ud.
Poul rekvirerer Fyns Trykluftcenter til eftersyn og reparation af kompressoren.
Millinge Maskinstation er bestilt til at reparere glacis ved optimistbro.
Beklædningen på bagsiden af herretoilet og forsiden af kompressorhus trænger til udskiftning. Kaj har bestilt skoller hos Jordløse Savværk.

4. Pladssalg.
Der er stadig ikke megen aktivitet og ventelisten er kort.
Ved nye udlejninger af pladser må lejerne selv vælge mellem de ledige pladser, der har den fornødne størrelse.

 
5. Eventuelt.
Da det forlyder, at Sejlklubben har opgivet optimistaktiviteter, taler Hans med klubben om oprydning og fjernelse af overflødige jollestativer.
Hans og Helle taget et møde med Kajakklubben om deres evt. overtagelse af jollebroen og evt. reparation af denne samt de økonomiske konsekvenser heraf.
Ref. Bent Andersen.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com