Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde den 11. december 2014

Bestyrelsesmøde 2014-2015-4, torsdag den 11.december 2014 kl. 16.30 hos Bente.
 
1. Referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger.

2. Regnskab og budget.
Ingen bemærkninger.

3. Medlemsliste.
Telefon- og mailadresser er opdateret. Kun 10 pladslejere har ingen mailadresse.

4. Nyt program til registrering af medlemmer og opkrævning.
Medlemslister overføres til det nyindkøbte program, der kan indeholde relevante data vedrørende lejer og båd og letter fakturering.

5. Jolle imellem bro 4 og bro 6.
Jollen tilhører Kurt Andersen, er ikke til praktisk gene for nogen andre pladslejere og ligger vederlagsfrit som en beskeden gengæld for hans værdifulde hjælp med arbejdskraft og materiel.

6. Anlæg.
Vinterflytning af kajakpontonerne, der beror på kajakklubbens afmontering af beslag m.v., bør snarest muligt gennemføres for at forebygge stormskader.

7. Pladssalg.
Intet væsentligt nyt.

8. Eventuelt.
a. Tilslutning til havnenetværket ”Det sydfynske Øhav” blev besluttet.
b. En badestige, monteret på broen af pladslejer, er til fare for brofærdselen, og skal derfor fjernes.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com