Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde den 21 januar 2014

Bestyrelsesmøde 2013-2014-4, tirsdag den 21. januar 2014 kl. 19.00 på Metalpres.

 Alle medlemmer og Havnefogeden deltog.

1.      Referat fra sidste møde.

Ingen bemærkninger.

 

2.      Budget og regnskab.

Udsættes til næste møde.

 

3.      Pladssalg.

Der kan konstateres en vis afmatning i aktiviteten.

 

4.      Anlæg.

 Intet nyt.

 

5.      Dagsorden til generalforsamlingen.

Standard dagsorden + punkter vedr. tilbygning til herretoilet og ny toiletbygning.

 

6.      Vedtægtsændring.

Ikke aktuelt, da elektronisk brev kan sidestilles med anbefalet papirbrev.

 

7.      Tilbygning til herretoilet.

 Forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.

 

8.      Ny toiletbygning.

Forelægges på generalforsamlingen med forslag om, at der arbejdes videre med en løsning, hvor der søges fondsmidler til en beskeden bygning, hvori Havnen selv investerer ca. 100.000 kr. og der forhåbentlig opnås større fonds-tilskud.

 

9.      Stikord til årsberetningen.

 

 10.  Regnskabsprogram.

 Der indkøbes et sådant program, da det vil medføre en væsentlig rationalisering af administrationen.

 

11.  Lemfældig omgang med adgangskoder og elforbrug.

 Det må desværre konstateres, at der blandt havnens medlemmer er nogle, som mangler forståelse for, at havnens adgangskoder ikke må udleveres til andre, og at der ikke bør være permanent elstik-forbindelse til bådene.

De to problemer nævnes i indkaldelsen til- og på generalforsamlingen. Endvidere søges førstnævnte problem også reduceret ved at koderne skiftes oftere.

 

 12.  Eventuelt.

Der er forespørgsler på leje/lån af foreningshus. Dette har til nu aldrig været imødekommet, bl.a. af hensyn til medlemmernes frie adgang til huset. Evt. lempelse af praksis om aftenen i vintermånederne overvejes og drøftes på et senere møde.

 Ref. Bent Andersen.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com