Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde den 25 marts 2014

Bestyrelsesmøde 2014/2015-1, tirsdag den 25.marts 2014 kl. 16.30 i Foreningshuset.

Alle medlemmer var til stede. Havnefogeden deltog under dagsordenens punkt 2.

1.   Bestyrelsens konstituering.

Formand: Bente Madsen.

Næstformand og pladsadministration: Hans Vinberg.

Kasserer: Helle Melgaard.

Drift og vedligehold: Kaj Hansen.

Sekretær: Bent Andersen.

 2.   El-forsyning til bådene.

På generalforsamlingen fremsattes et forslag om opsætning af bimålere på elforbrug, hvilket bestyrelsen lovede at overveje.

Kapaciteten i Havnens elforsyning er begrænset og en forøgelse af denne er stærkt udgiftskrævende, såvel anlægsmæssigt som driftsmæssigt.

En udbredt accept af et større strømforbrug på bådene i forbindelse med opsætning af bimålere kan ikke klares med den nuværende elforsyning.

Det vedtoges derfor at afvise forslaget.

 Den nuværende ordning opretholdes:

a.      Når bådene forlades skal el-stikket udtages af el-standerne.

b.      Ved behov for batteriopladning kan der træffes aftale med Havnefogeden om, at stikket undtagelsesvis kan blive siddende, selv om båden forlades.

c.       Ved overtrædelse af disse regler, fjernes stikket af Havnefogeden.

Pladslejerne opfordres i øvrigt til at fastgøre eventuelle el-ledninger med tilhørende stik på en sådan måde, at de ikke er til gene for færdslen på broerne.

 

 

Ref. Bent Andersen.

 

 

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com