Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmødet den 7. august

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. august 2017
 
Punkt 1. Automaten.
Automaten kan tilsyneladende ikke modtage Visa elektron og debet MasterCard m.m. , hvilket kan afhjælpes når mobil pay kommer op at kører. Helle prøver at kontrollere hvor lang vi er i processen. Der er lagt ud på hjemmesiden at man KUN kan betale med kort via automaten og ikke kontanter.
(Palle har haft kontakt med firmaet der har leveret automaten som fortæller at det er muligt at få automaten til tage imod alle de mest almindelige kort såvel debet som kreditkort – det er blot Net der skal gøre det.)
Det er yderst vigtigt, at taget kommer på ud over terrassen på havnefogedkontoret, da automaten ikke kan tåle al det regn vi er plaget af. Når taget er blevet lagt på skal vi ha` sat en skilt op med ”Rygning forbudt”, da taget lukker terrassen af hvorved terrassen får status som et offentligt rum.
 
Punkt 2. Registrering af medlemskort:
Sker i foreningslet under noter (stamdata) - hvor der også noteres forsikringsselskab der ikke findes på den faste liste. Mister et medlem det kort vedkommende har fået gratis - skal der betales for et nyt.

Punkt 3. Procedure vedr. afregning ifb. med salg / byt af pladser.
Helle og Erling aftaler et møde derom - hvordan det kan gøres nemmere, i september når Erling er tilbage fra ferie.
Det er svært at bevare, et overblik over hvem der ligger på de ledige pladser. Erling mangler en liste over hvilket både der ligger på hvilken pladser som betales via månedsleje og som ikke er registreret i foreningslet.

Punkt 4. Status på det nye offentlige toilet:
Det forventes færdig i løbet af kort tid. Der mangler, at bliver malet, lagt fliser inden ved døren - ved pladsen hvor der skal ske tømning af kemiske toiletter, mangler en spuleslange - der mangler dørpumpe på døren og flisegangen ned til toilettet skal udvides med en flise.
Kurt holder snor i Faaborg Midtfyn kommune indtil byggeriet er færdigmeldt

Punkt 5. Undertavle til affaldshåndtering:
Tekst: Affald afleveres på containerpladsen – Bente bestiller disse og de sættes på under de skilte vedr. betaling.

Punkt 6.Henvisningsskilt:
Tekst: Tømning af kemiske toiletter med pil i retningen.

Punkt 7.Folder med velkomst:
Erling og Bente laver et oplæg til et bestyrelsesmøde i løbet af efteråret til en velkomstpjece, som gerne skal med på diverse fritids og feriemesser i foråret. Pjecen skal fremadrettet være tilgængelig ved automaten så gæster kan danne sig et overblik over havnen.

Punkt 8. Aflønningsfest den 15. september:
Kurt holder mandtal på (afstemmer det med Poul) hvor mange der skal med - Bente bestiller mad ved Ryslinge forsamlingshus. Den samlede bestyrelse deltager.
Øl, vin, og sodavand hentes ved købmanden i Haastrup


Punkt 9. Tilbagekøb af poletter til slæbestedet.
Kan ske ved henvendelse til havnefogeden frem til den 1.okt

Punkt 10: Anlæg og vedligeholdelse:
Kurt prøver at finde folk til at male rundt omkring på havnen da dette er nødvendigt - fenderne skal udskiftet.

Punkt 11: Kiosken
Bestyrelsen vil gerne holde et møde med Premier is inden de søger efter en ny forpagter. Helle har kontaktet til dem, så Helle prøver at få en mødedato med dem.

Punkt 12: Dato for næste bestyrelsesmøde:
Mandag den 2. okt v. Bente kl. 19.

Punkt 13. Eventuelt:
Det er yderst vigtigt, at bestyrelsen gennemgår vedtægterne i løbet af efteråret/ vinteren for at stille forslag om hvordan de kan strammes op, da de ikke for nuværende, er formuleret således de kan hjælpe en bestyrelse med at agerer, særlig i krisesituationer. Det er tydeligt at vedtægterne er lavet i fredstid. Bestyrelsen har allerede nu modtaget et forslag som skal behandles på førstkommende generalforsamling om ”eksklusion” hvis et medlem med sine handlinger skader havnen og havnens omdømme.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com