Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmødet den 14. marts. 2017

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 14. marts på Metal Press, Haarby

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
 
2. Godkendelse af den endelige beretning.
Fin og fyldestgørende beretning
 
3. Godkendelse af det endelige og reviderede regnskab .
Det endelige regnskab var ikke helt færdig, og revideret, så dette skulle revideres den 15/3
Der var nogle små ændringer.
 
4. Evaluering af ”Formålet for foreningen af Faldsled havn ”.
Prioritetslisten opdateres på næste bestyrelsesmøde.
Der har været afholdt møder med samarbejdspartnerne i løbet af året. Møderne har gennemgående været positive..
Der skal laves en opdatering af listen med frivillige til bestyrelsen.

5. evt.
Byggemøde på den nye toiletbygning. Oversvømmelserne af bygningen ved højvande var blevet drøftet. Bygningen udføres så den kan holde til vandet og at den ikke får skader i isoleringen.
Der er 15 der ikke har betalt kontingent for 2016. Dette tal er for højt. Der arbejdes på at indføre rykker gebyrer og renter på ikke betalte regninger.

Peter Rønhave
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com