Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde - 18 juni 2012

                    Bestyrelsesmøde 2012/2013-3 mandag den
                               18.juni 2012 kl. 19.30 hos Hans.

Bente havde meldt afbud. Øvrige medlemmer samt havnefogeden deltog.

Referat fra sidste møde.

Der har været et konstruktivt møde med ”Kajakklubben, hvor klubbens arbejde på deres bro rostes. Klubben vil søge midler til at gøre broen handikapvenlig. Klubben er gjort opmærksom på, at kajakroning inde i havnen ikke er hensigtsmæssig, da kajakkerne let overses af større sejlere.

Poul skaffer manglende materialer til den planlagte badebro ud fra bro 6, som pladslejerne på broen derefter selv bygger.

Budget og regnskab.

Af budgettet for bygninger og område-drift er der forbrugt ca. 21.000 af 30.000 kr.

Af budgettet for havneanlæg-drift er der brugt ca. 21.000 af 50.000 kr.

Helle undersøger om Havnen i givet fald vil være dækket af indskydergarantien.

Pladssalg.

Der er p.t. kun interesse for 7 og 9m pladser.

Anlæg.

Alle planlagte arbejder er udført.

Afvandingsledninger.

På mødet i Svanninge var kommunens repræsentanter positive overfor forslaget fra ”arbejdsgruppen” ( Helge Blom Andersen m.fl.).

Hjertestarter.

”Initiativgruppen” har modtaget midler fra Nordea til indkøb af skabe til 3 hjertestartere, men har tilsyneladende ingen penge til starterne. På den baggrund besluttedes det at lade Havnen indkøbe en starter, som forudsættes placeret i et af nævnte skabe på havnen. Hans tager kontakt til initiativgruppen om dette.

Eventuelt.

Emner til en båltaler på Havnen drøftedes. Hans tager kontakt til Ernst Jørgensen.

 

Ref. Bent Andersen.

 

 

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com