Bookmark and Share     English   

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 4.maj 2010

Helle Meldgaard havde meldt forfald. Havnefogeden deltog i en del af mødet.

1. Budget og regnskab.

Der forelå kassererens økonomioversigt pr. 31.3.2010.

Byggekreditten er nedbragt til 0 og økonomien i øvrigt ser ligeledes tilfredsstillende ud.
 
 
 
2. Anlæg.
 De planlagte arbejder med forlængelse af bro 5 samt på bro6 breddeudvidelse af løbebro og opsætning af affendringsplanker langs samme er endnu ikke begyndt, men afventer, at de frivillige har fået klargjort deres både.

Der opsættes en el-stander på inderste del af bro 4.

 
3. Farvandsafmærkning.
Vageren for den grønne afmærkning mellem Helnæs og Illum er vanskeligt håndterbar og udskiftes derfor med Havnens sædvanlige vager.
 
 
4. Hjemmeside.
Der var enighed om, at siden er vældig god. Enkelte redaktionelle rettelser blev aftalt.
 
 
5. Pladssalg.
På bro 6 er der afsat yderligere 2 pladser, hvorefter der kun er 4 ledige tilbage.
 
 
6. Forsikringer.
Der forhandles med forsikringsselskab om en ny aftale. Indtil denne foreligger har vi en midlertidig forsikring, der dækker skade og ansvar vedr. personale og frivillig arbejdskraft.
 
 
7. Eventuelt.
 
a. Internetforbindelse.
Fibernet er fremført til havnekontoret. Bente undersøger, hvad det koster at etablere internetforbindelse hertil samt router, der giver trådløs forbindelse i Foreningshuset.
 
b. Hjertestarter.
 Tryg-fonden har tilbudt, at der kan opstilles 2 hjertestartere i Faldsled under forudsætning af, at der findes 2 personer, der er uddannet i brug af dem. Der var enighed om, at det ville være hensigtsmæssigt, at starterne anbringes på Havnen og på Plejehjemmet. Birthe Knudsen (bro 6) har uddannelsen og Hans Vinberg er villig til at tage den. Plejehjemmet kontaktes af Bente.
 
c. Krolf.
Et forslag om anlæg af en krolfbane på arealet mellem Foreningshuset og Ishuset drøftedes. Forslaget, der ville forudsætte, at der etableres en række huller på arealet, afvises, da arealet bruges rekreativt af havnens brugere.
Ref. Bent Andersen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com