Bookmark and Share     English   

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. maj 2016

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. maj 2016

Tilstede var: Bente Madsen, Helle Melgaard, Erling Andersen, Kaj Hansen.
Poul Jørgensen, Peter Rønhave, Kurt Castello kom til senere.
 
Punkt 1
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt
 
Punkt 2
Efter en drøftelse, om hvorvidt suppleanterne skulle deltage i hele mødet eller møde en time senere, fastholdt bestyrelsen at suppleanterne og Poul Jørgensen ikke deltager den første time.

Punkt 3.
Følgende opgaver er fordelt: Erling arbejder med miljøplan, Holger og Peter tager sig af opmåling af pladserne. Holger udarbejder plan for ny legeplads. Peter står for luftfoto over havnepladserne, så det bliver nemmere at se hvilke pladser der er til salg. Bente tager sig af autocamper skilt på hjørnet af Assensvej og Fiskerstræde. Holger udarbejder krabbebro projekt.

Punkt 4
Helle fremlagde havnens økonomi, der var ingen bemærkninger fra bestyrelsen.

Punkt 5
Vedligeholdelses opgaver hen over sommeren 2016: Poul har undersøgt prisen på nyt køkken til Fælleshuset, som vil beløbe sig til 15.000- 20.000 kr. Med afsæt i prisen blev aftalen at Poul sætter projektet i gang. Vinduesparti i fælleshus skal repareres, inden næsten sæson. Undertaget på fælleshuset skal repareres.

Punkt 6
Et firma har henvendt sig ang. nyt luftfoto af havnen, dette tilbud afviste bestyrelsen.

Punkt 7
Bestyrelsen har besluttet at købe plads 106 tilbage, samt opmåle 4 pladser ved bro 3, da det viser sig at der er registreret forkerte tal ifh. til pladsstørrelsen.

Punkt 8
Helle køber en ny printer til Poul, som kan håndtere de nye kontrakter.

Punkt 9
Spærring af Fiskerstræde i hele Juni mdr: Bente arbejder på sagen, for at finde en anden løsning.

Mail fra medlem vedr. landstrøm.
Et medlem har beklaget at vedkommendes stik er blevet taget ud efter få timer. Dette er en fejl, da alle har ret til strøm i ca. et døgn, hvorefter man kan forvente at ens stik bliver taget ud. Denne regel har altid været gældende.
Vil man være tilsluttet fast land strøm 24 / 7 skal man som vedtaget på generalforsamlingen betale et aconto beløb på 500 kr. for året 2016 som er et forsøgsår ifh. til afregning. Havnen vil tage flere stikprøver via bimålere for at finde en korrekt pris for fast land strøm.
Dette forslag er født at sejlklubbens medlemmer, da de har brug for at deres både er opladet ifh. til deres instrumenter som bruges ved kapsejlads og som blev godkendt på generalforsamlingen hvorfor dette er gældende i 2016. Ændringer deraf kan kun ske på næste generalforsamling.

Referent: Holger Jensen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com