Bookmark and Share     English   

Referat - Bestyrelsesmødet den 5. februar 2018

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2018
 
Til stede var alle bestyrelsesmedlemmerne.
 
Punkt 1.
Årsberetningen til generalforsamlingen er tilrettet.
Helle kommer rundt med regnskabet til underskrift når dette er revideret.
Punkt 2.
Vedtægtsændringsforslaget vedr. eksklusion er godkendt rent juridisk og vedhæftes mødeindkaldelsen til generalforsamlingen. Forslaget skal ligeledes annonceres sammen med dagsorden til generalforsamlingen i ugeavisen.
Punkt 3.
Mødeindkaldelse til generalforsamlingen har fået påført to yderligere punkter. Bente sender den til ugeavisen i løbet af uge 6.
Punkt 4.
Aflønningsfesten for de medlemmer der løbende giver en hånd med på havnen er fastsat til fredag den 24. august kl. 18 i fælleshuset.
Punkt 5.
Havnen ønsker ikke at bruge penge på at annoncere i” båd nyt” da dette koster 16.000 kr. om året, hvilket vurderes ikke kan tjenes ind igen.
Punkt 6.
Alle medlemmerne skal i år afhente et klistremærke til deres båd hvorpå der står Faldsled 2018 således alle kan se at båden hører til fastliggerne. Dette kan afhentes ved Bent når båden er isat. Mærket skal sidde synlig for alle.
Punkt 7.
Der bliver bestilt 4 stk – 6kgs pulverslukkere som fordeles rundt omkring i havnens bygninger. (Helle har bestilt dem)
Punkt 8.
I forbindelse med udfærdigelsen af lokalplan skal der beskrives de fremtidige ønsker til udbygninger på havnens areal. Her skal man bare tænke stort, for der er ikke krav til at det skal opføres det man påtegner, men man kan ikke senere få påført yderligere bygningsværker, i en allerede vedtaget lokalplan.
Punkt 9.
Flere medlemmer har efterspurgt muligheden for at tilkoble fast strøm til deres både imens de står på land. Dette imødekommes. Her afregnes der for det faktiske forbrug via bi - målere som fås ved havnefogeden.
 
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com