Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsesmøde den 25 juni og 2 juli 213

Bestyrelsesmøde 2013-2014/2, tirsdag den 25. juni og 2.juli 2013 kl. 16.15 i Foreningshuset.

 

Alle medlemmer mødte og Havnefogeden deltog den25. juni.

 

Referat.

  1. 1.        Referat fra sidste møde.

           Ingen bemærkninger.

  1. 2.        Budget og regnskab.

           Ingen bemærkninger.

  1. 3.        Pladssalg.

           Der har været en række rokader. Der er stadig 4 ”usolgte” pladser på bro 6.

  1. 4.        Anlæg.

          Opsætning af redningsreb langs broerne er fuldført og rådne træafgrænsninger

          på legeplads og lodret fendertræ ved Illums plads er udskiftet. De planlagte 3 nye

          redningsstiger til bro 5 og 6 samt inderhavn er indkøbt og bliver snart monteret.

  1. 5.        Oprydning af sejlklubbens optimistjoller m. v.

          Bente fremlagde et udkast til samarbejdsaftale mellem Havnen og Sejlklubben,

          som drøftedes. Udkastet indeholder bl.a. retningslinjer for jolleopbevaring på

          havnen. Et revideret udkast fremsendes til medlemmerne til godkendelse.

  1. 6.        Sanktioner overfor medlemmer, der ikke vil opgive forsikringsselskab.

          Udkast til brev fremlagdes og tiltrådtes.

  1. 7.        Opbevaring af vand fra Vigø.

          Drøftedes.

  1. 8.        Inventar i Foreningshuset.

         Det blev besluttet, at Bente indkøber nyt service.

  1. 9.        Affaldsplan 2013 for Faldsled Havn.

          Planen er udarbejdet og sendt til høring hos kommune, beboerforening og Sejlklub.

          Foreløbig har kommunen reageret og tiltrådt planen.

  1. 10.      Eventuelt.

          Bente orienterede om, at hun har rekvireret og gennemgået Havnens arkivalier.

 

                                                                                                            Ref. Bent Andersen.

 

 

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com