Bookmark and Share     English   

Referat af bestyrelsesmødet den 18. marts 2019

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 18. marts kl. 19.

Tilstede var: Erling Andersen, Palle Knudsen, Kurt Nielsen , Helle Melgaard og Bente Madsen

1. Godkendelse af referat fra sidst.
Vi har ikke fået skrevet ind i det sidste referat, at vi på sidste bestyrelsesmøde besluttede at indkøb en ny mastekran samt søge sejlklubben om økonomisk hjælp dertil.
Med denne tilføjelses er referatet godkendt

2. Gennemgang af beretningen.
Erlings oplæg til beretningen blev gennemgået. En beretning der viser med alt tydelighed hvor meget der er lavet i 2018.

3. Regnskab og Budget.
Regnskabet for 2018 er gennemgået og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne. Regnskabet er revideret af vores revisorer.
Der blev lavet et budget for 2019
Begge dele bliver kopieret til generalforsamlingen af Bente.

4. Generalforsamlingen – planlægning deraf ifh. til de praktiske ting.
Der er lavet kopier af dagsorden, vedtægts ændringsforslagene, sangen og medlemslisten. Derudover er det lavet blokke med 5 stemmesedler til udlevering ved generalforsamlingen.
Bente har siden fra avisen med indkaldelsen som dokumentation for at generalforsamling er lovlig indvarslet.
Erling og Bente sidder og tjekker medlemmerne ind, og Erling får en mikrofon stillet til vores rådighed.

5. Driften af havnen fra den 1. april.
Da Bent er stoppet som havnefoged passer Bente Havnens telefon indtil der er fundet en
Deltidsansat havnefoged. De fleste vedligeholdelsesmæssige opgaver er der fundet alternativer til at få løst. I 2019 har vi brug for at ansætte en der vil påtage sig at kontrollere om vores gæster har betalt efter kl.19 eller tidlig om morgenen og passe telefonen.

6. Etablering af internet med kode og etablering af koden i automaten.
Internettet er nu kodet og medlemmerne har modtaget mail med koden. Gæsterne får først koden når de har betalt, da den komme ud sammen med kvitteringen fra automaten.

7. Kontrol af havnekort.
Medlemmerne kan få kontrolleret deres havnekort lørdag den 16- 23 og 30 marts fra 13 – 14. Der har været holdt åbent lørdag den 16. marts hvor der var rigtigt mange der fik kontrolleret deres kort. Der var mange der var udløbet, så vi regner med at der flere kort der skal opdateres.


8. Parkering af biler med kajakker.
Da søgningen til kajaksejllads har kolossal har det været nødvendigt at finde et alternativ til parkering af biler med kajakker på taget end ved bro 5, da der ikke er plads til de mange gæster der kommer for at sejle i kajakker og fordi der opstår mange farlige situationen når de bakker ud.
Derfor skal ind på græsset ved havnekontoret fra sæsonstart, hvilket vil blive afmærket med et skilt.

9. Betaling for kajakker der ikke er medlem af kajakklubben.
Efter aftale med Jordløse kajakklub opkræver havnen fremadrettet 30 kr. for en dagsbillet samt giver Dem mulighed for at købe et årskort, da den store søgning har været i 2018 har øget vores omkostninger til vedligeholdelse af havnen. Jordløse kajakklub opstiller en opslagstavle med beskeder til kajakroerne fremadrettet, blandt andet at der skal betales for at sætte deres kajakker i. Betalingen derfor skal ske via automaten hvor man får en kvittering, som dokumentation for betalingen, ved evt. kontrol deraf.

10. Grønne områder i 2019.
Der er fundet en løsning på hvordan denne opgaves løses i 2019.

11. Tilbud på Luftfoto.
Vi er dækket ind med de fotos vi har og som kun er 2-3 år gamle

12. Referat fra generalforsamlingen i sejlklubben.
Vi indkalder sejlklubben til et samarbejdsmøde i løbet af foråret.
Sejlklubbens medlemmer vedtog at give 50.000 kr. i tilskud til den nye mastekran.

13. Skyldigt kontingent.
Helle er ved at sende rykkere ud med rykkergebyr som tidligere et blevet vedtaget.

14. Annoncering af bådpladser på Flids hjemmeside.
Vi har fået en kode så vi kan annoncere vores pladser på Flids hjemmeside. Erling ligger pladserne ind på Flids hjemmeside.

15. Evt.
• Betaling for brug af vaskemaskine og tørretumbleren fremadrettet.
Vaskemaskinen og tørretumbleren bliver flyttet op i det lille rum ved det offentlige toilet
for at give mere plads på dametoilettet, og betalingen for brug deraf skal ske via
automaten, hvor der udskrives en kvittering for betalingen.
• Palle er fundet stiger til vores broer som han får tilbud hjem på.
• Den gamle mast er lagt ned og den nye forventes opsat i uge 14.
• Toiletterne er igen opdelt i Herre og damer. Skilte er opsat på dørene så der ingen tvivl er hvem der brugeren er.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com