Bookmark and Share     English   

Referat af bestyrelsesmødet den 20. marts 2018

Referat fra Bestyrelsesmødet den 20. marts 2018.

1. Konstituering af bestyrelsen.
2. Eventuelt.

Bente ønsker ikke længere at være formand efter 14 år på posten. Hun vil fortsat gerne varetager flere af de opgaver der har ligget i formandsposten, blot som sekretær.

Erling vil gerne overtage formandsposten, men ønsker at fastholde funktionen ” pladsadministrator”

Konstitueringen af bestyrelsen blev som følgende: 
 
Formand: Erling Andersen.
Ansvarsområde: Pladsadministrator

Næstformand: Palle Knudsen.
Ansvarsområder: Vedligeholdelse af automaten og andre tekniske dele af havne anlægget

Drift og vedligeholdelse ansvarlig: Kurt Castello.
Ansvarsområder: Havne anlægget og vedligeholdelse deraf

Kasserer: Helle Melgaard.
Ansvarsområde: Regnskab og kontingentopkrævning.

Sekretær: Bente Madsen
Ansvarsområde: Referater af såvel interne som eksterne møder, vedligeholdelse af hjemmesiden, medlemsliste i Foreningslet, Facebook, opdatering af varegrupper og priser i automaten og andre relevante hjemmesider.

Der var enighed om at fjerne bestyrelsesmedlemmernes private telefonnumre samt private mailadresser, da medlemmerne kan komme i kontakt med bestyrelsen via havnens mail, som tjekkes engang om dagen. Der ud over kan mange af de spørgsmål bestyrelsen modtaget opkald om, besvares af havnefogeden.


Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com