Bookmark and Share     English   

Referat af bestyrelsesmødet den 22 januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Faldsled Havn


Dato: 22-01-2020 kl. 16.15.
Sted: Havnehuset, Faldsled Havn.
Deltagere: Bente Madsen, Stine Mjaaland, Søren Rasmussen, Palle Knudsen og Helle Melgaard.


Dagsorden:

1. Formulering af forslag til generalforsamlingen vedr. håndtering af el fremadrettet.
Punktet er udsat.

2. Gennemgang af indspark til Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. lokalplanen.
Blev gennemgået og Stine laver et nyt udkast, som sendes ud til medlemmerne inden mødet med Faaborg-Midtfyn Kommune den 30-01-2020.

3. Kontakt til FFV vedr. affaldshåndtering for Faldsled by.
FFV og Faaborg-Midtfyn drøfter fremtiden med de offentlige 4 affaldsspande på havnens område.

4. Referat fra Sørens møde med Kroen vedr. broen og vores andel i projektet.
Jordløse Boldklub og Kroen står for flydebroen, og havnen vil gerne give et tilskud til en landgangsbro. I og med broen er udenfor for havnens område, er det ikke havnen, der skal ansøge om eventuelle tilladelser.
Jacob Grønlykke har haft kontakt til kommunen som henviser til Søfartsstyrelsen, som henviser til, at den hævdvunden.

5. Gennemgang af tilbud fra tømrer vedr. vinduesparti.
Punktet er udsat.

6. Gennemgang af tilbud fra Lindpro vedr. opsætning af standere på vinteropbevaringspladsen.
Punktet er udsat.

7. Vedligeholdelsesopgaver i foråret ved Palle.
- Broerne skal renses og males inden 1. april.
Den 7. og 14. marts indkaldes der medlemmer til at male dem.
 
- Borde og bænke males. Skal gøres, mens de er ”under tag”.
5-6 personer søges til dette den 22. marts kl. 9-14.

- Bøjer skal bundmales, og de skal have nye kæder. Skal ud inden 1. april. Holdet er sat.

- NETS har krævet, at der skal være trådløs betaling for beløb under 500 kr.
Dette bliver installeret i foråret.

- Bærebjælker til land fra broerne skal løbende udskiftes de kommende år efter behov.

- Redningsstiger skal skiftes. Bente undersøger om der er midler ved TRYG fonden via FLID.

8. Indføre ny havnefoged i opgaver på havnen.
Bente og Palle.

9. Økonomi.
Punktet er udsat.

10. Planlægning af møder i foråret med alle interessegrupperne, som er brugere af havnen.
Stine og Søren indkalder.

11. Revidering af vedligeholdelsesplan for de kommende 3 år.
Palle og Helle opdaterer.

12. Kommende møder:
- 18-03-2020 kl. 16.15 i Havnehuset
- 24-03-2020 kl. 19.30: Generalforsamling.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com