Bookmark and Share     English   

Referat af bestyrelsesmødet den 4 juni 2019

 
Referat fra bestyrelsesmødet den 4. juni 2019.

Tilstede var: Palle Knudsen, Helle Melgaard, Søren Rasmussen, Stine Mjaaland og Bente Madsen.

Mødet blev afholdt i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
Formand
Bente Madsen.
Næstformand.
Søren Rasmussen.
Primære arbejdsområder som koordinator / bindeled til diverse foreninger der er brugere af havnen.
Samt den administrative del som pladsadministrator i samarbejde med Palle Knudsen.
Drift og vedligeholdelses ansvarlig:
Palle Knudsen.
Ud over ansvaret for drift og vedligehold af havnen, varetage Palle Knudsen fremvisning / anvisning af pladser der er til salg/ til mdr. Leje.
Kasserer / sekretær.
Helle Melgaard.
Kommunikation ansvarlig:
Stine Mjaaland.

Søren Rasmussen sidder for 2 år og Stine Mjaaland for 1. år

Første ordinære bestyrelsesmøde bliver afholdt tirsdag 25. juni kl.20. Til mødet vil de tre gamle medlemmer lave en liste med opgaver der løses pt. i bestyrelsen. Helle indkalder til mødet og man sender ønsker til dagsorden til Helle

Der skal laves ny affaldsplan for havnen. Bente laver et udkast klar til mødet.

På mødet skal der ligeledes drøftes ansættelse af havnefoged. Hvordan skal stillingsopslaget se ud. Inden der laves et stillingsopslag skal det klarlægges hvilken profil der vil være gavnlig for havnen. Blandt andet skal der ved ansættelsen af en havnefoged, sikres af bestyrelsen ikke fremadrettet, er en arbejdende bestyrelsen.
Der var enighed om at bestyrelsesarbejdet nødvendigvis skal tage en drejning, således at arbejdsbyrden som den siddende bestyrelse har haft de sidste par år, elimineres. Dette skal tænkes ind i forbindelse med ansættelse af en ny havnefoged.


Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com