Bookmark and Share     English   

Referat af møde med Kajakklubben - jordløse boldklub

Møde mellem Faldsled Havn og Jordløse Boldklubs kajakafdeling tirsdag d. 29/9 2015
 
Fra Faldsled Havn deltog: Hans Vinberg, Kaj Hansen og Poul Jørgensen
Fra Jordløse Boldklubs kajakafdeling deltog: Bjarne Brisson, Gert Hilding Jørgensen og Rie Zimmer Rasmussen.
 
Referent: Rie Zimmer Rasmussen

Mødet blev afholdt i forlængelse af et tidligere møde vedr. en samarbejdsaftale mellem Faldsled Havn og Jordløse Boldklub om rammerne for kajakafdelingens brug af havnens område og tilhørende faciliteter og principper omkring fordeling af opgaver og ansvar i forhold til f.eks. vedligehold.

Samarbejdsaftalen er til endelig høring og godkendelse i henholdsvis havnens og boldklubbens bestyrelse, inden den meldes bredere ud til medlemmerne begge steder.

På det aktuelle møde blev der samlet op på diverse vedligeholdelsesopgaver. Løsninger, tidsfrister og opgavefordeling blev aftalt. Se nedenstående opgaveoversigt.
Der var desuden enighed om, at Jordløse Boldklub fremover betaler 200 kr. pr. kajakplads, da det giver et mere stabilt grundlag at beregne betalingen ud fra, end hvis beregningen sker pr. kajak. Antallet af kajakker kan nemlig variere, f.eks. hvis nogle i en periode er taget ud til reparation eller ekstra kajakker bliver midlertidigt opbevaret. Der er pt. 42 pladser i kajakskuret. Rie giver besked til Jordløse boldklubs kasserer om dette.
Kajakafdelingen udtrykte interesse for udvidelse af kajakskuret med to fag, som kan udlejes til opbevaring af private kajakker. Hans og Kaj tager det med videre til drøftelse i havnens bestyrelse.
 
Opgave Tidsfrist Opgavefordeling
Det inderste brofag frigøres og sejles om i havnen, hvor det fortøjes nedenfor mastekranen. I forbindelse med sæsonafslutning lørdag d. 24/10. Hvis vejret tillader det. Ellers aftales et andet tidspunkt. Kajakafdelingen frigør brofaget og assisterer Kaj, som sejler det om i havnen.
Det yderste brofag, som står på landet, skal renses og males.

Først skal den afmonterede sidebro sættes på igen.

Et ekstra bræt sættes på nederst på den yderste ende af broen, så det er muligt for badende at kravle op den vej. Et kort reb til støtte monteres. Gerne nu i efteråret, men ellers op til sæsonstart i foråret. Havnen leverer materialer og specialværktøj (Poul).

Kajakafdelingen monterer sidebro, ”badebro” samt renser og maler.


Rørene tages op. Broen fortøjes fremover kun med kæder. Plastikrørene tages op nu i efteråret. Metalrørene får lov at stå vinteren over og tages op til foråret. Kajakafdelingen tager rørene op og ligger dem, hvor Poul anviser en plads.
Lægter til understøttelse af gummimåtte mellem de to brofag monteres. Op til sæsonstart i foråret i forbindelse med isætning af de to brofag. Havnen leverer lægter (Poul).

Kajakafdelingen monterer.
Oprydning af træ, fliser o.a. ved siden af kajakskuret. Senest til sæsonafslutning 24/10 Kajakafdelingen smider ubrugeligt materiale ud og flytter genbrugeligt materiale efter Pouls anvisninger.
Hængsel til låge i gavlen af kajakskuret er i stykker og skal udskiftes. Snarest muligt. Havnen skaffer et nyt hængsel (Poul).
Kajakafdelingen monterer.
Skur skal males. Hvis muligt gerne i efteråret. Ellers i foråret, når træet er tørt nok. Havnen sørger for maling (Poul). Kajakafdelingen maler skuret.
Taget på skuret skal repareres: Hullede tagplader skal udskiftes. Der skal etableres fald, så vand løber af.

Hvis materialerne kan skaffes, skal hele skuret dækkes af tagplader.

Havnen vil ikke lægge midler til indkøb af nye tagplader. Kajakafdelingen vil overveje, om materialer eller midler til indkøb kan skaffes på anden vis. Helst nu i efteråret, men omfanget af opgaven afhænger af, om der kan skaffes tagplader.

Havnen sørger for lægter til etablering af fald (Poul).

Kajakklubben reparerer, ombygger og evt. nybygger.
Gulvtæppe eller lign. skal sættes på tværbjælkerne i det nye fag. Senest til sæsonafslutning 24/10. Kajakafdelingen leverer gulvtæppe (Bjarne) og monterer.
Plastmåtter erstatter gulvtæppe som gulvbelægning i kajakskuret gavlrum. Så hurtigt som muligt. Der bliver sandsynligvis nogle plastmåtter i overskud andetsteds på havnen. Havnen sørger for plastmåtter (Poul).

Kajakafdelingen fjerner og bortskaffer det gamle gulvtæppe og lægger plastmåtterne.
Afkortning af kajakbænke foran kajakskuret.
Gulvtæppe eller lign. hvor det mangler. Gerne nu i efteråret. Ellers op til sæsonstart i foråret. Havnen afkorter og fjerner den yderste sektion tættest på hækken (Poul).
Kajakafdelingen monterer gulvtæppe.
Den resterende stump hæk ud for det nye fag i kajakskuret fjernes. Nu i efteråret. Havnen rykker hækken op (Poul).
Kajakafdelingen kører den på genbrugspladsen.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com