Bookmark and Share     English   

Referat af møde med sejlklubben - ved sæsonens start 2014.

Referat fra samarbejdsmødet den 11. juni med sejlklubben.

Mødedeltagere.
Anders Søndergaard, formand, sejlklubben
Poul Jørgensen, havnefoged.
Bent Andersen, havnens bestyrelse.
Bente Madsen, havnens bestyrelse.

Punkt 1.
Samarbejdsaftale.
Samarbejdsaftalen der blev indgået i sommeren 2013 blev gennemgået. Enighed om at der ikke var ændringer til denne aftale.

Punkt 2.
General drøftelse af reglerne på havnen:
Anders fortalte at Sejlklubbens medlemmer har svært ved at forstå nødvendigheden, af regler for brugerne af havnen. Nødvendigheden deraf, blev synliggjort overfor Anders
Når havnens bestyrelse blandt andet beder om, at man kontakter havnefogden når man har tilkoblet landstrøm til ens båd, i ens fravær, er beslutningen derom truffet ud fra følgende kriterier og ikke for at genere brugerne af havnen. Det omhandler:
Sikkerhed. ( bla. Nedsmeltning af forlængeledninger, vand i stik m.m.)
Uvejr. (5 både blev skadet sidste år ved et voldsomt tordenvejr)
Lettere, at kunne fejlfinde strømsvigt.
Ledige stik til gæstesejlere (de trækker ikke bare et stik ud)
Økonomi.

Bente har drøftet dette både med Flid og andre interessenter, som alle fraråder, at der er landstrøm på ens båd, når man ikke er til stede.
Alle undersøgelser viser at kortslutninger, nedsmeltning af forlængerledninger og andet, kan forklares med fejl på bådene. Alle bør tjekke deres el anordning/ forlængerledninger med kritiske øjne. Der har allerede i år været en nedsmeltning af en forlængerledning.

Vedrørende opsætning af skiltene på stenmolerne, er dette sket for, at bestyrelsen og dermed havnen ikke kan pålægges et ansvar, såfremt en person kommer til skade ved at løbe rundt på stenmolerne.

Åbnet fælleshus, anses ikke som en mulighed, såfremt fastlæggere og gæstesejlere skal kunne bruge toiletterne og baderummene, i god stand.

Generelt er bestyrelsen vejledt af Flid ifh. Til hvad man bør rammesætte om for at bestyrelsen ikke kommer til at sidde tilbage med et personligt bestyrelsesansvar.

Der ud over har bestyrelsen valgt at sikre havnens økonomi ved at sætte rammer op for alle på havnen, på områder, hvor der kan ske alvorlige skader.
Ønske om en havn, hvor der ikke er regler, kan bestyrelsen fra havnen ikke imødekomme. Bestyrelsen mener dog ikke der er mange regler på Faldsled havn, men skulle der være andre, der er af anden mening og samtidig mener dette kan indføres, er man velkommen til at stille op til bestyrelsen i havnen.
Rammer og regler for havnens drift, aftales på generalforsamlingen, som en del af den demokratiske proces en generalforsamling afvikles efter.

Bestyrelsen er tilfreds med den daglige håndtering af de regler der er opsat fra bestyrelsens side, og modtager ikke klager fra andre brugere. Tværtimod har der været udvist stor forståelse fra havnens brugere, at man aftaler med havnefogden når man har landstrøm på i ens fravær.


Referant Bente Madsen

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com