Bookmark and Share     English   

Referat af samarbejdsmødet med sejlklubben, 2015

Referat af samarbejdsudvalgsmødet imellem Sejlklubben og havnen, afholdt den 13. oktober 2015

• Udkast til samarbejdsaftale blev godkendt med få justeringer.

• Der var enighed om at begge bestyrelser, positivt samarbejder om at finde løsninger på de behov der er for forbedringer på havnen.

• Der blev drøftet muligheden for, at få indhegnet masterne, da der henlagt værdifulde ting, til fri ”afhentning”. I flere havne har man allerede oplevet, at der bliver afmonteret diverse værdifulde ting fra master m.m.

Havnens bestyrelser undersøger mulighederne for indhegning af masterne og pris derpå. Punktet drøftes på næste møde imellem sejlklubben og havnen.
 
Da der sidste år var mange problemer med master der ikke var mærket og fastgjort ordentligt, hvilket påførte skader på master der væltede ned fra stativerne, blev dette emne drøftet på mødet.

Det blev aftalt at sejlklubbens bestyrelse vil ophænge skilte på mastestativerne om ”mærkning af ens mast samt fastgørelse af den”, samt påtale nødvendigheden deraf, ved optagningen søndag den 18. oktober, for deres medlemmer.

• Der var et ønske om, at det fremadrettet blev muligt at tage MINDRE både op ved bro 6.

Aftalen blev at havnen undersøger sikkerheden ved denne foranstaltning og såfremt yderligere tiltag er nødvendigt, indhentes der et prisoverslag på arbejdet, hvorefter emnet igen drøftes på en møde imellem sejlklubben og havnen.

• Ønske om Online vejrstation med webkamera.

Ud over dette kunne være en service for såvel havnens egne brugere og for gæstesejlerne, ville et webkamera, nok være forbyggende ifh. Til tyveri af påhængsmotorer og andet fra bådene.

Sejlklubben undersøger hvad dette kræver ifh. Til det tekniske og hvad det koster, hvorefter dette drøftes på næste møde.

• Afslutningsvis var der en drøftelse vedr. el samt muligheden for at være tilkoblet landstrøm når man ikke var på ens båd.

Sejlklubben fremkom med et forslag om certificering af bådenes kabler og stik. Sejlklubben vil gerne påtage sig omkostningerne ved at lade en autoriseret elektriker gennemgå bådene, for at øge sikkerheden i havnen.

Et forslag som blev vel modtaget, da de kabler og stik folk indimellem bruger, ofte er hovedrystende, og som giver havnefogeden mere end rigeligt at se til, ifh til fejlfinding.

Havne kunne informere om, at forsyningen fra elværket er et problem og at det er yderst kostbart at købe større kapacitet i form af flere Ampere ved tilgangen.
Dertil er der et problem ifh. Til manglende standere på broerne, hvilket også er en yderst bekostelig affære at udvide.

Sejlklubben kunne anbefale bestyrelsen tage kontakt til blandt andet Åbenrå havn, for at høre om deres erfaringer og ikke mindst omkostninger ved det de netop har lavet.

Sejlklubben og deres medlemmer vil gerne betale for strøm, hvorfor en drøftelse af brugerfinansieret forbedring af kapacitet og nye standere blev drøftet.

Forslaget om brugerfinansieret forbedringer ifh. Til landstrøm, kræver at dette stilles som et forslag på den kommende generalforsamling.

Havnen vil kontakte Åbenrå havn og høre nærmere om deres erfaringer og ikke mindst økonomien deri, således punktet kan drøftes på næstkommende møde.

Havnes bestyrelse lovede, at tjekke positionerne på vores farvandsafmærkninger.

• Med afsæt i overstående punkter, blev det aftalt, at næste møde afholdes inden generalforsamlingen. Bente kalder ind til møde i februar 2015.

Referent: Bente Madsen
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com