Bookmark and Share     English   

Referat at mødet med beboerforeningen 2018

          Møde med beboerforeningen d. 11/4 2018

Deltagere beboerforeningen: Elisabeth, Claus, Frank.
Deltagere Havnen: Kurt Castello, Bent (Havnefoged), Erling.

Med ref. til tidligere indgået samarbejdsaftale, mellem Faldsled Beboerforening og Faldsled Havn, tillades det beboerforeningen, i forbindelse med byfest at benytte pladsen ved havnen til formålet.

Byfesten foregår i tidsrummet d. 26/7 2018 til d. 28/7 2018, og beboerforeningen må sammenlagt benytte pladsen i tidsrummet fra d. 19/7 2018 til d. til d. 1/8 2018 hvor pladsen skal være ryddet, også for toiletvogn og containere.

Beboerforeningen opsætter i forbindelse med byfesten telt, toiletvogn m.m. på pladsen.

Affaldsstativer opsættes, og pladsen holdes løbende pæn og ren. Beboerforeningen sørger selv for afskaffelse og bortkørsel af affaldet.

Køkkenet i fælleshuset må i forbindelse med byfesten benyttes af personalet, og kun personalet tilknyttet byfesten. Adgangskort må ikke udlånes til andre.

Beboerforeningen opstiller telt på pladsen, som vil være færdig opstillet fredag d. 20/7 2018 kl. 18:00, dog uden inventar. Fra dette tidsrum og aftenen ud tillades det havnen at benytte teltet i forbindelse med besøg af ”Visens Skib” der da giver koncert i teltet. Eventuel oprydning efter dette sørger havnen for. I samme anledning lægger havne beslag på brugen af fælleshuset denne dag.

Beboerforeningen sørger for at alle forsikringer m. v. er OK, samt at brandinspektøren godkender pladsen inden byfesten afholdes.

Beboerforeningen skal efterleve Brandinspektørens retningslinjer under hele byfestens afholdelse, hvis der opstår særlige situationer, og i tilfælde Brandinspektørens indsigelser, er det havnen uvedkommende.

Der holdes daglig kontakt mellem Beboerforeningen og havnen under hele forløbet.
Ref. Erling Andersen
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com