Bookmark and Share     English   

Referat - bestyrelsemøde den 27 oktober 2014

 
Referat.

1. Referat fra sidste møde.
Ingen bemærkninger.

2. Havnefoged.
Evaluering og kontraktforlængelse.
Der var enighed om at tilstræbe en kontraktforlængelse. Hans, Kaj og Bent repræsenterer bestyrelsen i forhandlingen.
Der skal i samarbejde med havnefogeden udarbejdes beskrivelser af de tekniske funktioner og administrativ praksis.

3. Udlejning af foreningshuset.
Huset er primært beregnet som muligt opholdssted for havnens brugere. En udlejning vil være i konflikt med dette formål.

4. Nr. Broby Efterskole. Fremtidig opbevaring af joller og kajakker.
Skolen har fremsat ønske om placering af joller og kajakker på Havnen.
Der afholdes et møde med skolen for afklaring af deres behov. Hans og Bent repræsenterer Havnen.

5. Bestyrelsesmiddag.
Afholdes lørdag den 17. januar 2015.
6. Budget og regnskab.
Regnskabsopstilling pr. 30-09 fremsendes til bestyrelsens medlemmer, når edb-problemerne er løst.

7. Pladssalg.
Udlejningen går stadig trægt. Der er nu 10 ledige pladser.

8. Anlæg og vedligeholdelse.
- Kajakpontonerne er utilstrækkeligt fortøjet.
- Glacis ved bunkerbroen er udbedret.
- Det har vist sig nødvendigt at indskærpe, at isætning og optagning af både med kran som anført i reglementets stk.15 kun må foretages ved azobekajen ud for beton pladen, og at mastekranens løftebegrænsning ( 250 kg) ikke må overskrides.

9. Eventuelt.
- Helle og Hans holder sammen med Havnefogeden møde med kajakklubben, hvor bl. a. problemerne med pontonfortøjning og parkering drøftes.
- Spørgsmål vedr. rengøring af det offentlige toilet må afklares mellem Havnefogeden og Kioskbestyreren.
- Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 24. marts 2015.

Ref. Bent Andersen
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com