Bookmark and Share     English   

Referat fra bestyrelsemøde den 21. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Faldsled Havn


Dato: 21-08-2019 kl. 19.
Sted: Stærmosevej 18, Haarby.
Deltagere: Bente Madsen, Stine Mjaaland, Søren Rasmussen, Palle Knudsen og Helle Melgaard.


Dagsorden:

1. Referat fra sidst godkendt

2. Økonomi.
Regnskab for 01-01-2019 til 30-06-2019 blev gennemgået. Udgifter til bygning/område drift er større end sidste år på samme tid.

3. Etablering af nye el-installationer samt gennemgang af tilbud ved Palle.
Tilbuddet blev gennemgået og der blev besluttet at udvide el-kapaciteten, da det i år har givet store problemer, når vi har gæstesejlere og det går ud over betalingsautomatens drift.

4. Stillingsopslag til havnefogedstillingen.
Stine og Helle mødes med Premier Is med henblik på en kombination af kioskforpagter og havnefoged.

5. Gennemgang/tilrettelse af job- og funktionsbeskrivelse til havnefogedstillingen.
Blev gennemgået og godkendt.

6. Ansættelsesudvalg til havnefogedstillingen.
Palle, Stine og Bente.

7. Månedsleje af ledige pladser.
Varetages af havnefogeden næste år.

8. Håndtering af kontrakter fremover.
Aftalen var at Søren og Palle varetager pladssalg og kontrakter indtil en havnefoged er ansat. Søren tilkendegav, at det ikke kunne betale sig, at han blev inddraget deri på nuværende tidspunkt, da salg af pladser ville blive på et minimum.

9. Rettelser af pladsstørrelser i Foreninglet.
Pladserne måles op.

10. Kommunikationsstil generelt.
Stine opdaterer diverse opslag på havnen.

11. Information bestyrelsen internt.
Mængden af email minimeres.

12. Forespørgsel ang. helikopterlanding.
Havnen kan ikke tage ansvaret for helikopterlandinger på plænen ved fælleshuset.

13. Lønudbetalingsfest den 13-09-2019 kl. 18.
• Palle og Ernst inviterer de frivillige.
• Telt sættes op over terrassen torsdag kl. 18.
• Stine dækker bord.
• Bente sørger for mad og drikkevarer.
• Helle køber kaffe og småkager.

14. Gratister generelt.
Autocamperforeningen er opmærksom på problematikken og anbefaler, at havnen statuerer nogle eksempler og kræver dobbelttakst.


15. Bro 5:
For lidt vanddybde. 111, 113, 114 og 115 sælges fremover med lavere vanddybder.

16. Eventuelt.
• Tak til Kurt Castello for sponsorering af gasflaske og Kaj for hjælp med at skaffe gasflasker.
• Tak til Helle og Jørgen for at sætte en høj stol i fælleshuset.
• Flag hejses indtil 31-08-2019.
• Problemer med affaldssortering.
• Skilteopdatering i forhold til toiletter og affald.
• Problematikken med oplagrede både blev diskuteret.Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com