Bookmark and Share     English   

Referat fra bestyrelsesmødet den 20 juni 2016

Referat fra bestyrelsesmødet den 20. juni 2016

Tilstede var: Bente Madsen, Helle Melgaard, Erling Andersen, Kaj Hansen, Holger Jensen,
Poul Jørgensen, Peter Rønhave, Kurt Castello

Punkt 1.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Punkt 2.
Regnskab godkendt.
Helle tager skridt til at sende skyldnerne til inkasso.

Punkt 3.
Kaj, redegørelse af havnens drift, kommende investeringer og uforudsete ting.
Udarbejdelse af prioriteringsplan for anlægsarbejde.

Punkt 4.
Det er besluttet at Bente bestiller mad fra Ryslinge til lønudbetalingsfesten den 12 aug.,
Vivi har lovet at hjælpe med det praktiske.

Punkt 5.
Visens skib den 10. juli, Bente køber mad til besætningen og dækker bord i fælleshuset.

Punkt 6.
I forbindelse med havne festen holder Poul, Erling og Kaj møde med beboerforeningen.

Punkt 7.
Der vil bliver udarbejdet nye regler for brug af slæbested. Formålet er at lempe brugen af det og få reglerne præciseret skriftligt.

Punkt 8.
Peter har udarbejdet forslag til nyt brevpapir/logo.
Erling har sendt miljøplan til høring.
Bente har fået kommunen til at sætte autocamper skilte op ved Assensvej/Fiskerstræde.
Bente opdatere havnens hjemmesiden løbende så den bliver mobil venlig.
Onsdag den 29. juni afholdes der møde i fælleshuset ang. fiskeaffald/måger.

Referent: Holger Jensen
 
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com