Bookmark and Share     English   

Referat fra bestyrelsesmøde den 8 januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Faldsled Havn

Dato: 08-01-2020 kl. 16.15.
Sted: Havnehuset, Faldsled Havn.
Deltagere: Bente Madsen, Stine Mjaaland, Søren Rasmussen, Palle Knudsen og Helle Melgaard.


Dagsorden:

1. Ønsker til lokalplanen.
Efter en ”brainstorming” nedfældede vi de ønsker, vi kunne se være en del af Faldsled Havn de næste 10-20 år. Stine tegner disse ønsker ind i matrikelkortet og dette præsenteres til mødet med Faaborg-Midtfyn Kommune den 30. januar kl. 15. Stine, Bente, Palle og Helle deltager.

2. El-forbrug.
For nuværende løses problematikken via kontrol. Det er ikke en holdbar løsning og bestyrelsen kommer med et forslag til en fremtidig løsning.

3. Generalforsamling.
o 24. marts kl. 19.30 i Svanninge Sognegård.
o Stine på valg – genopstiller.
o Palle på valg – genopstiller.
o Bente på valg – genopstiller ikke.

4. Fordeling af Bentes opgaver idb. med fratrædelse af bestyrelsen.
o Havnefoged- og almene bestyrelsesmedlemmers opgaver fordeles i nær fremtid.
o Bente sætter den kommende formand ind formandsopgaverne efter konstitueringen.

5. Bøjer ud inden den 2. april.
Der er lavet en aftale med en lokal omkring udsætning af bøjer.

6. Status på ansøgere til havnefoged/kioskforpagterstilling.
Når vi når ansøgningsfristen, sættes der interviews op i samarbejde Premier Is.

7. Sten på kørevejen imellem bådene.
Da vejen er meget våde/fugtige, er vi nødsaget til at tage handling på dette til foråret.

8. Vinduesparti i fælleshuset.
Vi får tilbud på udskiftning, da udskiftning er nødvendig i år.

9. Klargøring af broerne inden april.
Det indebærer rensning og behandling. Palle indkalder til ”arbejdshold”.

10. Ny hjemmeside.
Stine og Bente har den 08-01-2020 haft møde med en grafiker, som har tilbudt at lave en ny hjemmeside i et mere moderne design.
Opbygningen af hjemmesiden estimeres til 7.500-10.000 kr., hvor driftsudgifterne vil være det samme som i dag.
Beslutning herom afventes, da Faldsled Havn i 2019 har haft en del udgifter i forbindelse havnens anlæg.

11. Kommende møder:
o 22-01-2020 kl. 16.15 i Havnehuset
o 05-02-2020 kl. 16.15 i Havnehuset.
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com