Bookmark and Share     English   

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling den 4 juni 2019

 
Referat fra den ekstraordinær generalforsamling i Faldsled havn. Den 4. juni 2019 i Svanninge sognegård kl. 19.30.

Indkaldelsen er sket på foranledning af Helle Melgaard, Palle Knudsen og Bente Madsen.

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Claus Tolstrup blev valgt.
Claus Tolstrup kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Valg af stemmetællere.
Der blev Valgt tre stemmetællere i forsamlingen

Indkommende forslag til afstemning vedr. vedtægtsændring.
Forslag nr. 1: Bestyrelsen vælges mellem havnens pladslejere. Der vælges 2 suppleanter blandt havnens pladslejere begge vælges for et år af gangen.
Forslag nr. 2: Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal tilstræbes at være ejere af fast ejendom og fastboende i området mellem Hattebækken og Oksebækken. Er det ikke tilfældet skal der vælges 2 af havnens pladslejere.
Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, hvoraf mindst en tilstræbes at være fastboende, begge vælges for et år af gangen. Kan der ikke findes en suppleant mellem bækkene skal det være en af havnens pladslejere.
Forslag nr. 3 :Mindst 1 af bestyrelsens medlemmer skal tilstræbes at være ejere af fast ejendom og fastboende i området mellem Hattebækken og Oksebækken. Er det ikke tilfældet skal der vælges en af havnens pladslejere.
Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, hvoraf mindst en tilstræbes at være fastboende, begge vælges for et år af gangen. Kan der ikke findes en suppleant mellem bækkene skal det være en af havnens pladslejere.
Forslag nr. 4 fra Jacob Grønlykke. Forslag til at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3. Falsled Havn har ikke brug for en omfattende bestyrelse på 5 personer, der tilsyneladende kun avler en masse fraktioner og personfnidder. Erhvervsvirksomheder med både større indtægter og udgifter kan sagtens klare sig med 3 bestyrelsesmedlemmer. Det giver en langt mere effektiv drift.”
Da Jacob Grønlykke ikke var tilstede i forsamlingen til at uddybe forslaget, kom forslaget ikke til afstemning.

Afstemning imellem et af de tre overstående forslag til videre behandling.
Der blev afgivet 72 stemmer.
21 stemmer for forslag et.
35 stemmer for forslag to.
14 stemmer for forslag tre
2 blanke
Forslag 2 blev vedtaget ved simpelt flertal.

Anden afstemning, vedtægtsændring:
Forslag nr. 2: Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal tilstræbes at være ejere af fast ejendom og fastboende i området mellem Hattebækken og Oksebækken. Er det ikke tilfældet skal der vælges 2 af havnens pladslejere.
Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, hvoraf mindst en tilstræbes at være fastboende, begge vælges for et år af gangen. Kan der ikke findes en suppleant mellem bækkene skal det være en af havnens pladslejere. 72

Forslaget blev vedtaget med 60 stemmer for 10 imod og 2 blanke.

Forslag nr. 5 fra Helle Hansen og Jørgen H Pedersen, Bro 6, Plads 206.
Forslaget er tilbagekaldt da der hersker usikkerhed om hvordan man kan honorere bestyrelsesmedlemmer der ikke har en plads i havnen.

Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
Følgende blev valgt:
Stine Mjalaand for et år.
Søren Rasmussen for 2 år.
Begge de valgte bestyrelsesmedlemmer er bosiddende imellem bækkene.

Valg af 1. suppleant. 
Kasper bo Rasmussen blev valgt.

Eventuelt.
Finn Pedersen, bro 5: Opfordrede til at bestyrelsen ansatte en havnefoged der kan passe det hele.
Torben Nielsen, bro 5: Opfordrede medlemmerne til at lade bestyrelsen passe deres arbejde i fred og ro og være behjælpelige med at dette kan lade sig gøre, i stedet for at klage over stort og småt.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com