Bookmark and Share     English   

Referat generalforsamling 2010

Referat fra generalforsamlingen i Faldsled Havn

Svanninge Sognegaard den 22 marts 2010.

  1. Bestyrelsen foreslår Ernst Jørgensen som dirigent. Han vælges. Han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i dagspressen.
  2. Formanden afgiver sin beretning. Den godkendes. Den bliver ophængt i klubhuset sammen med referatet.
  3. forelæggelse af revideret regnskab for året 2009. regnskabet godkendes.
  4. Bestyrelsens budgetforslag for 2010 blev godkendt. Bestyrelsens forslag til kontingent i 2011 er uændret nemlig kr. 1350 og ved betaling inden den 15. april kr. 1200,00. Bestyrelsens forslag blev godkendt.
  5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Hans Vinberg. Han genvælges. Jørgen Bo ønsker ikke genvalg.BENTE Madsen. Hun genvælges. Forslag til bestyrelsen. Bent Andersen. Han vælges.
  6. Kaj Hansen og Bent Post genvælges som bestyrelsessuppleanter.
  7. Valg af revisorer. (Erling Andersen fortsætter) Mogens Jørgensen vælges, og Ernst Jørgensen bliver suppleant.
  8. Indkomne forslag. Jørgen Heidemanns forslag om ændring af vedtagelse af kontingent ,således at generalforsamlingen fastsætter indeværende års kontingent, i modsætning til den anvendte praksis, hvor vi fastlægger kommende års kontingent Blev drøftet, da der ikke har været problemer med den anvendte praksis og forslaget medfører øgede omkostninger, samt ekstraarbejde for bestyrelsen med separat udsendelse af girokort, blev forslaget forkastet.
  9. Eventuelt. Kaj Hansen. Hvor mange pladser er der tilbage? 8 stk. hvoraf 2 er langtidsudlejet. Vibeke har en plads til salg, den er udlejet med forkøbsret.

Jørgen Bo
Sekretær.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com