Bookmark and Share     English   

Referater

Referat af bestyrelsesmødet den 2. marts 2010

Til stede var Helle Melgaard, Hans Vinberg, Jørgen Bo Jensen, Ernst Sørensen og Bente Madsen
 
Punkt 1.
Gennemgang af regnskabet og bestyrelsen underskrev dette.
Der forventes øgede udgifter til blandt andet, el og anden drift af havnen, hvilket er en naturlig konsekvens af det øgede antal pladser. Ellers ser budget 2010 fornuftigt ud.
Pladsomsætningen i 2009 har været 20 indbetalinger og 10 udbetalinger. Et regulært salg på 10 pladser.
Der mangler at blive solgt 8 pladser marts 2010.
 
Punkt 2. 
Gennemgang af bestyrelsesberetning.
 
Punkt 3.
Bøjerne skal fortsat males med sort bundmaling, da Ernst har forespurgt om andre havnen kunne anbefale noget specielt dertil. Tilbagemeldingen fra andre havne er at der findes ikke andet lovligt at bruge.
Det sammenfaldne drænrør bag kiosken prøver Ernst at lave med store sten og lidt asfalt inden vi bestiller professionelle til at ordne dette.
”Horne Havnerenovering”, kommer og trækker ca. 10 pæle op flere steder i havnen. 
Bente har haft kontakt med LAG i Faaborg kommune igen i dag – det vender tilbage.
Bestyrelsen blev enig om at kontakte Gitte vedr. rengøring af fælleshuset og toiletterne, således dette kan blive gjort rent inden påske – dette gør Bente
Ernst prøver at samle et hold til at få broerne gjort rene inden påsken.
Ophaler vognen skal bringes i ordne så snart at vejret bliver til det.
 
Referent Jørgen Bo. 
 
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com