Bookmark and Share     English   

Referater - Bestyrelsesmøde d. 29 april 2013

 

Bestyrelsesmøde 2013/2014-1 mandag den 29. april 2013 kl.19.00 i Foreningshuset.

Alle medlemmer mødte og Havnefogeden deltog.

Referat.

 1. Bestyrelsens konstituering.

Formand: Bente Madsen.

Næstformand og pladsadministrator: Hans Vinberg.

Kasserer: Helle Melgaard.

Drift og vedligeholdelse: Kaj Hansen.

Sekretær: Bent Andersen.

 1. Budget og regnskab.

Ingen væsentlige bemærkninger.

 1. Pladssalg.

Der er afsat endnu 2 pladser ved bro 6, hvorefter der er 3 pladser tilbage.

 1. Anlæg og vedligehold.

Store sten i havnebassinet er fjernet, og udbedring af bolværk ved Vigøs plads forestår.

Sejlklubben og en tidligere lejer kontaktes angående oprydning ved optimiststativerne.

 1. Vigø-Grønlykke problematik.

Hans orienterede om situationen vedr. ”Vigøs havnehus”. Bente undersøger tingbogsoplysninger om de matrikulære forhold, hvorefter der holdes et orienterende møde med Vigøs ejere. Fra havnen deltager Hans, Kaj og Bent.

 1. Onlinebooking.

Det vedtoges, at der ikke for tiden er rimeligt grundlag for tilmelding.

 1. Kajakbro.

Det vedtoges at indkøbe materialer til færdiggørelse.

 1. FFV-brev om afvanding.

Bente besvarer kommunens brev. Havnen afvander ikke regnvand til kloaksystemet.

 1. Hjertestarterkursus.

Kurset afholdes 15. maj på Den Gamle Skole.

 1. Sikker Havn.

Nuværende antal redningsposter anses for tilstrækkelige. Montering af tovværk under broer færdiggøres. Der indkøbes og opsættes 3 nye faste stiger ved inderhavn, bro 5 og bro 6. Eksisterende faste stiger forsynes med gult refleksbånd.

 1. Diverse.

Bente færdiggør opdatering af medlemsliste, inden den overdrages til Hans.

Poul oplyste at en væsentlig del af elforbruget går til kompressor og opvarmning af foreningshus.

Frivillighedsfest afholdes fredag den 31. maj.

                                                                                                                                   Ref. Bent Andersen
Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com