Bookmark and Share     English   

Referater fra møder med beboerforeningen

Møde med beboerforeningen den 05-07-2016
 
Deltagere fra beboerforeningen: Frank, Susanne og Fin.

Fra havnen deltog: Erling, Kaj og Havnefoged (Poul)

Beboerforeningen må benytte pladsen fra d. 21-07-2016 til d. 02-08-2016. Reklameskilt må opsættes fra d. 09-07-2016 til 30-07-2016. på anvist sted.

Festpladsen skal være ryddet senest 30-07-2016 kl 18.efter lørdags festaften, toiletvogn og containere senest d. 02-08-2016.
 
Affaldsstativer opsættes og pladsen holdes løbende pæn ren.
 
Køkkenet må benyttes i forbindelse med byfesten, koden udleveres af Havnefogeden og må kun benyttes af personalet og ikke offentliggøres.
 
Helle sender regning på 1000,00 til beboerforeningen. De 1000 kr. dækker rengøring, el, vand og bortskaffelse af affald. Havnen afregner med Havnefogeden
 
Beboerforeningen og havnen holder møde dagligt inden kl 10, hvis der er behov derfor.
 
Beboerforeningen oplyste at alle forsikringer er i orden, samt at brandinspektøren godkender pladsen inden byfesten afholdes.
 
Beboerforeningen skal efterleve Brandinspektørens retningslinjer under hele byfestens afholdelse, hvis der opstår særlige situationer, og i tilfælde af brandinspektørens indsigelser, er det havnen uvedkommende

Ref. Kaj og Erling.

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com