Bookmark and Share     English   

Referater fra møder med Faaborg / Midtfyn kommune

Referat af mødet med Mogens Jensen, fra Teknisk Forvaltning i Faaborg/ Midtfyn kommune.

 Mødet blev afholdt den 13. juni 2014.

Tilstede var:

Mogens Jensen, Faaborg / Midtfyn kommune.

Poul Jørgensen, havnefoged , Faldsled Havn.

Hans Vinberg, Bestyrelsen Faldsled Havn.

Bente Madsen, Faldsled Havn.

Mødet omhandlede det offentlige toilet i havnens bygning.

Det nuværende offentlige toilet er etableret på bagsiden af kiosken

Der har været indgået en 20 års kontrakt med Faaborg / Midtfyn kommune, som udløber 2015.

Situationen er, at havnen (kiosken) fremadrettet skal bruge toilettet for at efterleve fødevarestyrelsens krav ifh. Til kiosken. På den foranledning var der indkaldt til møde om hvordan der kan etableres et nyt offentligt toilet.

Det ene offentlige toilet er belastet af, at Østien har sit udspring fra havnen. Eksempelvis var der torsdag den 12. juni og fredag den 13. juni sendt 360 personer af sted fra havnen på Fjällräven Classic. Personer der vender tilbage for at hente deres biler, søndag og mandag.

Mogens fik anvist hvilke arealer der ejes af kommunen.

Blandt andet ejer kommunen det stykke jord der ligger fra ” P – skiltet til Østien” og op til Faldsled kro. Arealet ligger på højre side af fiskertræde, set nedefra havnen.

Der ud over ejer kommunen det areal hvor der er etableret en pumpestation (Et areal imellem herretoilettet og vigøhuset)

Mogens fik udleveret et forslag fra havnen om at forlænge herretoilettet bagud. Opført i samme stil som det nuværende herretoilet.

Det ville være hensigtsmæssigt at etablere, et nyt offentligt toilet i forlængelse af denne bygning da der både er kloakeret, vand og el i bygningen i forvejen, hvilket mindsker prisen for en udvidelse.

Havnen har prøvet, at få tilbud hjem fra flere håndværkere på denne udvidelse. Tilbuddene har ligget imellem 180.000 kr. og 280.000 kr.

Kommunen kan vælge, at være medfinansierende på selve udbygningen af det nuværende herretoilet og bibeholde en forholdsvis lav bidragsydelse årligt, eller vælge ikke at bidrage med økonomisk støtte til etableringen, og dermed få en højere bidragsydelse fremadrettet.

Mogens ville fremføre sagens sammenhæng for afdelingschefen, men påtalte at behandlingen af sagen kunne være langstrakt, men får vi problemer med fødevarestyrelsen, skal vi blot kontakte ham.

Referent Bente Madsen  

 

Faldsled havn  | faldsled.havn@gmail.com